Användning av fältet Batch i Fortnox Lager

Lager

Användning av fältet Batch i Fortnox Lager kan slås av och på via Inställningar - Lager - Generella inställningar.

När inställningen är aktiv kommer fältet Batch att visas för artikelrader där man gör inleveranser, samt i transaktionshistoriken.

Användning som Batch

Kopiera länk hit

Den primära användningen av Batch är för att ange på en inleverans. Man kan exempelvis ha en inleveransrad med 50st av en artikel och ange en batch för dessa, alla dessa 50 får då samma batch.

När en order gör en reservation så görs den alltid enligt FIFO (First In First Out), och man får då från den batch som är tillgänglig och har det äldsta inleveransdatumet. Man kan se vilken det blev på en order via Plocklista - Reserverat antal, samt i Transaktionshistorik.

Man kan även vid Tillverkning ange en batch, de tillverkade artiklarna får då den angivna batchen på samma sätt som vid en inleverans.

Kan man använda det till serienummer eller motsvarande?

Kopiera länk hit

Det är delvis möjligt att använda Batch-fältet för att ange ett unikt serienummer. Om varje inlevererad artikel ska ha ett unikt serienummer krävs då att det skapas en inleverans-rad för varje enskild artikel, eftersom endast ett värde kan anges för Batch på varje rad.

Man kan inte i dagsläget styra vilket specifikt exemplar av en artikel man får när man gör en utleverans, däremot kan man se vilket batch-värde som en utleverans får både i Plocklista - Reserverat antal, samt i Transaktionshistorik.

Övrigt

Kopiera länk hit

Du kan i Transaktionshistorik söka på ett visst batch-värde, och på så vis lista alla transaktioner som har detta.

Om man missat att ange batch för en inleverans, eller angett fel värde, så kan du ändra batch för en inleverans via verktyget Ändra på inleverans som du hittar i vyn Manuella leveranser.

Fick du den hjälp du sökte?