Dela denna artikel

Rapport-tabeller - Varför ska man använda en radmall?

Koncern, Rapport & Analys

Radmallar gör det lätt att hantera flera tabeller, både Fortnox Standardtabeller och egenskapade, på ett standardiserat sätt.

Med hjälp av radmallar kan man återanvända samma uppsättning rader för flera rapport-tabeller, men variera kolumnerna.

Visa radmallar
Gå till Ekonomi - Komponenter - Radmallar för att se aktuella radmallar.

Det finns färdiga radmallar för dessa tre kategorier:

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Kassaflödesanalys

För varje kategori finns fyra varianter av radmallar, här sorterat från minst till mest detaljerade:

  • Exekutiv

  • Sammanfattning

  • Verksamhet

  • Fullständig

Ny radmall
Skapa först en tabell vars rader ska bli en radmall och spara. Gå sedan till Ekonomi - Komponenter - Radmallar och klicka på Ny radmall. Ange ett namn och välj den tabell du vill ska utgöra en radmall.Byta ut tabell för radmall
Om du vill att en annan tabell än den aktuella ska utgöra radmallen så klickar du på Utgå från rapport-tabell för Fortnox egna radmallar eller Redigera för en egen radmall. Klicka på Återställ standardmall för att använda Fortnox ursprungliga tabell som radmall.

Fick du den hjälp du sökte?