Dela denna artikel

Rapport-tabeller - Vad är skillnaden mellan juridisk bokföring och importerad data - koncern?

Koncern

Det finns möjlighet att presentera siffror i tabeller/grafer/dashboards etc utifrån två sätt, antingen utifrån Juridisk bokföring eller Importerad data - koncern.

Med Juridisk bokföring betyder att de siffror som visas kommer direkt från inläsning av SIE-fil.

Importerad data - koncern betyder att de siffror som visas är importerade till koncernen. Det vill säga först är de inlästa via SIE-fil för det juridiska bolaget för att sedan importeras till organisationen för koncernen. För att dessa värden ska uppdateras behöver man gå in i koncernkonsolidering och klicka på knappen "importera data till koncern". Görs en förändring i SIE-filen men inte importeras till koncernen så kommer siffrorna inte att uppdateras förrän man har importerat SIE-filen till koncernen igen.

Det går att välja vilken typ av data som ska presenteras i en tabell både i en kolumn eller på en rad. Där får man möjlighet att välja affärsområde i rutan, se bild. Det finns många olika valmöjligheter där man bland annat kan välja juridisk bokföring eller importerad data - koncern.

Redigera en kolumn eller rad.

Välj vilket affärsområde som kolumnen eller raden ska presentera.

Här finns antingen valmöjligheten Juridisk bokföring eller koncern - juridisk bokföring.

Fick du den hjälp du sökte?