Dela denna artikel

Rapport-tabeller - Hur skapar man en tabell från en radmall?

Koncern, Rapport & Analys

Skapa ny tabell
Klicka på Ekonomi - Komponenter i vänstermenyn. Tryck på knappen Ny Rapport-tabell.

Klicka därefter på Radmall och välj den radmall du vill använda.

Nu finns det inga kolumner som gör att datan syns, därför måste vi skapa en ny kolumn. Vill vi även kunna ändra i raderna behöver du frikoppla radmallen. När du går in på Redigera igen kommer denna ruta att dyka upp ovanför tabellen.

Frikoppla radmall: Väljer du att frikoppla radmallen kan du göra ändringar i tabellen som inte påverkar radmallen.

Öppna radmall: Väljer du att öppna radmallen kommer dina ändringar i tabellen att påverka alla tabeller där radmallen är kopplad till.

Öppna radmall: Väljer du att öppna radmallen kommer dina ändringar i tabellen att påverka alla tabeller där radmallen är kopplad till.

Skapa kolumn: Klicka på Redigera och skapa en ny kolumn genom knappen Ny kolumn.

Sätt intervall och upplösning, och klicka i Ackumulerat. Fortsätt genom att klicka OK.

Spara dina ändringar genom att klicka Spara.

Tabellen hittar du under Ekonomi - Komponenter i vänstermenyn, sen Rapport-tabeller.

Fick du den hjälp du sökte?