Dela denna artikel

Grafer - Hur lägger jag in en prognos i en graf?

Koncern, Rapport & Analys

För att kunna lägga in en prognos i en graf måste du först skapa en prognos och ladda upp i Fortnox.

Det kan du läsa om hur du gör i avsnittet Hur lägger jag till en budget .

Har du en aktiv budget/pronos upplagd i Fortnox kan du gå in och skapa en ny graf.

För att ta fram prognosdatan så ska du skriva in formeln;

Forecast(<formel>)

Detta innebär att datan kommer hämtas från den aktiva prognosen, innanför parentesen ska man skriva in de bokföringskonton som man vill hämta från budgeten. Exempelvis om man vill se hur mycket man har budgeterat i omsättningen så skriver man in denna formel:

Forecast(-{3000-3999})

I detta exempel nedan har vi tagit fram prognosdatan.

De helblåa staplarna är då utfallet och de gråa staplarna är prognosen. Denna graf kommer att ändras allteftersom utfallet förändras.

Etikett i Graf
Har du lagt en etikett på budgeten/prognosen kan du använda den i formelfältet genom att skriva ett @ och namnet på etiketten. Exempelvis om etiketten heter P10 så skrivs formeln såhär:

Forecast(-{3000-3999}@P10

eller

Budget(-{3000-3999}@P10

Beroende på om det är en budget eller prognos. Att använda etiketter i kan vara smidigt av två anledningar,
Man vill vara säker på att datan hämtas från rätt inlagt budget/prognos.
Man vill använda samma excelmall i flera räkenskapsår istället för att göra nya prognoser/budgetar.

Fick du den hjälp du sökte?