Dela denna artikel

Grafer - Hur väljer jag inställningar för X eller Y-axeln i en graf?

Koncern, Rapport & Analys

Klicka på Ekonomi och Komponenter i vänstermenyn.

Välj den graf du vill ändra inställningar i genom att klicka på grafen.

Klicka på X/Y-Axlar och välj vilken axel du vill ändra på.

I X-axeln väljer du vilket tidsspan du vill se datan i. Du kan välja mellan Auto, Relativ eller Räkenskapsår.

Auto innebär att systemet känner av hur mycket data du har läst in och följer datan månad för månad som går.

Räkenskapsår kan du se hela årens data från 6 år tillbaka till nuvarande år, eller bara att se nuvarande år genom att välja Nuvarande år i båda fälten Från och Till.

Relativ väljer du i antal månader bakåt och framåt. Du kan som mest gå 60 månader bakåt och som minst 1 månad, framåt kan du gå max 48 månader.

Att kunna se framåt i tiden är en bra inställning om du vill jämföra och se hur utfallet står sig gentemot budget eller hur prognosen utvecklar sig.

Y-axeln väljer du vilka värden du vill kunna se. Detta kan vara till hjälp när man har väldigt höga värden så kan man välja att se ett visst spann eller om man vill komprimera grafen. Ändra från Auto i y-axeln till Anpassad och därefter kan du välja vilket som ska vara det minsta värdet och högsta.

Glöm inte att trycka på Spara i vänstra hörnet när du är klar.

Fick du den hjälp du sökte?