Dela denna artikel

Grafer - Hur skapar man en graf av koncernträd?

Koncern

För att skapa en ny graf av koncernträd går du till Koncernekonomi - Komponenter i vänstermenyn.

Under fliken Koncernträd klickar du på knappen Nytt koncernträd.

Du kommer sedan till denna vy där du kan välja att skapa en graf antingen på koncernnivå eller på koncernmoder.

Ange först trädnamn på grafen, det vill säga vad grafen kommer att heta i systemet.

Ange sedan upplösning för perioderna vecka, månad, kvartal, tertial eller år. Detta baseras formlerna på och det visas även i respektive bolag vilken period som nyckeltalen avser. Upplösning är tidsenheten på x-axeln (om du är osäker så låt den vara Månad). Upplösningen kan vara dag, vecka, månad, kvartal, år eller bokslutsår. Om du ska lägga till data från Google Analytics är det viktigt att du anger samma upplösning som analytics-datan har.

Ange sedan trädnivå, första eller alla. Det vill säga om även subkoncerner ska visas i koncernträdet eller endast första nivån i koncernen.

Ange sedan hur många nyckeltal som ska visas i respektive bolag i koncernträdet genom att ställa in antalet rader och kolumner.

Ange vart koncernträdet ska vara synligt, endast i organisationen eller på koncernnivå, första eller alla nivåer.

* Ange nummerskalning, här kan du välja mellan ingen, tusen, miljon eller miljard.

Till sist anger du vilken data som ska visas i koncernträdet, det vill säga antingen data hämtad från juridisk bokföring eller data som är importerad till koncernen.

OBS - Om du har utländska dotterbolag och vill ange den lokala valutan i koncernträdet väljer du "juridisk bokföring". Vill du istället presentera det utländska bolagets data omräknat till koncernens valuta väljer du koncernens bokföring"".

Ange sedan namn för respektive etikett som har skapats samt vilken formel som ska presenteras för respektive etikett, se bild.

När grafen är klar synd den under fliken Koncernträd.

Fick du den hjälp du sökte?