Företagsbrevlåda - Digital byrå

Företagsbrevlåda

Få tillgång till klients Företagsbrevlåda

Kopiera länk hit

De flesta företag behöver idag aktivera sin brevlåda själva eftersom endast firmatecknare kan aktivera den. Du som konsult kan be din klient dela sin företagsbrevlåda med din byrå så får de konsulter med åtkomst till klienten tillgång till digital post.

När du har klickat på länken Hjälp din klient aktivera Företagsbrevlåda kommer du till en vy, där du får upp de personer som är Firmatecknare i systemet. Skulle Firmatecknare inte finnas, kan du istället ta kontakt med Systemadministratören, som kan lägga upp Firmatecknare som en användare i systemet. Viktigt att tänka på är att man även lägger till personnummer på Firmatecknaren. Därefter kan du bjuda in personen för att aktivera Företagsbrevlåda.

Aktiverad Företagsbrevlåda

Kopiera länk hit

När byrån har fått företagsbrevlådan delad till sig kan konsulter med åtkomst se när brev inkommit i klientvyn.

För att konsulter ska kunna hjälpa klienter med digital post så behöver ni göra följande:

1. Skapa en delning till företaget genom att gå till Delningar i brevlådans inställningar. Se stycket "Hur delar jag min brevlåda med någon annan?" ovan, för mer information.

2. Konsulten kan nu logga in med BankID och öppna brevlådan hos klienten.

Om det är för känsligt att dela till alla konsulter med åtkomst så kan firmatecknaren dela till en specifik person:

1. Var noga med att konsultens användare har personnummer inlagt, annars kan hen inte logga in med BankID.

2. Firmatecknaren delar brevlådan till konsultens personnummer genom att gå till Delningar i företagsbrevlådans inställningar. Se stycket "Hur delar jag min brevlåda med någon annan?" ovan, för mer information.

Konsulten kan nu logga in med BankID och öppna klientens företagsbrevlåda.

Fick du den hjälp du sökte?