Skillnaden mellan Avtalsfakturering och Återkommande fakturering

Fakturering

Lär dig skillnaden mellan avtalsfakturering och återkommande fakturering för att förstå vilken metod som passar bäst för din verksamhet och hur de kan användas effektivt för att hantera kundbetalningar.

Avtalsfakturering

Kopiera länk hit

- Inte möjligt att massuppdatera avtalet utan det behöver hanteras manuellt.
- Ingen möjlighet till att kunna skapa och skicka fakturor automatiskt.
- Det finns mallar som man kan skapa och sedan göra sina avtal utifrån.
- Det går inte att massuppdatera sina avtal
- Ändringar i artikelregistret slår inte igenom på redan skapade avtal

Här kan du läsa mer om avtalsfakturering: Skapa avtalsfaktura


Återkommande

Kopiera länk hit

- Fakturan kan skickas automatiskt från programmet.
- Möjligt att massuppdatera underlaget i återkommande till exempel uppdatera ändringar i artikelregistret till underlaget.
- Möjligt att kunna göra avvikelse på en specifik faktura genom att lägga till en rad i underlaget.
- Går att kopiera underlagen för återkommande i listvyn över återkommande.
- Fungerar inte med behörigheten Enkel fakturering.
- Finns i dagsläget inga avtalsmallar att skapa sitt underlag från likt avtalsfaktureringen.
- Inget stöd för andra valutor än SEK.
- Inget stöd för husarbete.
- Inget stöd för artiklar satta som Lagervara - Ja.
- Stöd för fakturatjänster

Här kan du läsa mer om återkommande fakturering: Återkommande fakturering

Exempel på när du kan använda dig av återkommande

  • När du har återkommande fakturor, kan till exempel vara i form av hyror, abonnemang eller prenumerationer.

  • I fastighetsbranschen kan man behöva hoppa över att skapa fakturor över vissa perioder. Det kan till exempel vara för studenter under sommarmånaderna, då kan man använda sig av återkommande fakturering och till exempel använda vår funktion att kunna hoppa över fakturor och då välja att det endast är en kundfaktura eller alltid den här fakturaperioden alla kommande år.

  • Ett annat exempel på när man kan använda sig av återkommande fakturering kan vara om man regelbundet skickar fakturor och man en månad behöver fakturera något som avviker från det vanliga. Det kan till exempel vara en redovisningsbyrå som gör en avvikelse i en återkommande faktura för att fakturera för ett bokslut en specifik månad.

Observera: Om avtalsfaktureringen aldrig varit aktiverad i abonnemanget finns inte den funktionen, utan endast Återkommande.

Fick du den hjälp du sökte?