Arbeta med referenser

Fakturering

I Fortnox Offert/Order och Fortnox Fakturering har du möjligheten att arbeta med referenser.

Du kan använda både Er referens och Vår referens, det finns ingen generell inställning för att sätta en referens, utan referensen kan läggas som förvald inne på kunden i kundregistret eller direkt på offerten, ordern eller fakturan.


Förvald referens på kund

Kopiera länk hit

För att lägga referens som förvald på en kund går du till Register - Kunder. Gå in på önskad kund och fliken Faktureringsuppgifter. Under Vår referens kan du välja bland de användarna som är upplagda eller skriva in en referens. För att kunna bli vald som Vår referens behöver man inga programlicenser utan det räcker att ligga upplagd som aktiv användare. Du kan manuellt skriva ett namn, men då sparas inte namnet i rullistan.

Under Er referens kan du ange upp till fem olika referenser per kund. Den referens du markerar som förvald på kundkortet kommer automatiskt bli vald när en offert, order eller faktura skapas mot den kunden men det är möjligt att byta till någon av de andra tillagda referenserna.

Önskar man använda flera referenser i fälten Vår referens och Er referens så separeras de med kommatecken.

Referens direkt på offert/order/faktura

Kopiera länk hit

Ska referensen läggas direkt på en offert, order eller faktura så görs det under flikarna Offertuppgifter, Orderuppgifter eller Fakturauppgifter.

Vår referens
Finns det ingen förvald referens på kunden som väljs på offerten, ordern eller fakturan så kommer användaren som skapar dokumentet automatiskt hamna som referens. Detta kan justeras inne på offerten, ordern eller fakturan.

Er referens
Finns det ingen förvald referens på kunden som väljs på offerten, ordern eller fakturan så kommer ingen referens att föreslås. Har du lagt till referenser under Register - Kunder kan du välja bland dem i dropdownen som visas på fakturan. Du kan även välja att skriva i en annan referens i fältet på fakturan.

Fick du den hjälp du sökte?