Dela denna artikel

Momssatser på frakt och expeditionsavgifter

Fakturering

I denna artikel kommer du att lära dig mer om momsregler och avgifter relaterade till frakt och expeditionsavgifter, samt hur de påverkar företag och konsumenter i Sverige.

Momssatsen för frakt- och fakturaavgiften/expeditionsavgiften på fakturan/fakturorna blir den momssats som du har på den största summan/beloppet på din faktura.

Ifall du inte vill att det ska bli på det viset så kan du lägga frakten för de olika momssatserna som artiklar på fakturan istället. Detta är viktigt för enligt mervärdesskattelagen ska beskattningsunderlaget för fraktkostnad och fakturaavgift fördelas på beskattningsunderlaget för respektive vara. Det innebär att du behöver fördela frakt och fakturaavgifter på olika momssatser.

Enligt Skatteverket:

"I de fall fraktkostnaden är hänförlig till försäljning av varor som omfattas av olika skattesatser, t.ex. böcker (6 %) och musik CD-skivor (25 %), skall beskattningsunderlaget för fraktkostnaden fördelas på beskattningsunderlaget för respektive aktuell vara. Fördelningen görs utifrån en relation mellan beskattningsunderlaget för respektive vara och det totala beskattningsunderlaget för varorna.

Den del av fraktkostnaden som är hänförlig till försäljningen av böckerna beskattas med 6 % och den del som är hänförlig till försäljningen av musik CD-skivorna beskattas med 25 %.

Vad som sagts ovan kan åskådliggöras med följande exempel:

En faktura avseende försäljning av böcker och musik CD-skivor innehåller bl.a. följande uppgifter:

Böcker: 650 kr (exklusive moms)

Musik CD skivor: 350 kr (exklusive moms)

Totalt: 1000 kr

Frakt: 100 kr (exklusive moms)

Rekommendationen i Fortnox blir därför att ta bort frakt och fakturaavgift från fakturans fot och istället lägga upp dem som flera olika artikelrader med olika momssatser. Fördelningen görs utifrån en relation mellan beskattningsunderlaget för respektive vara och det totala beskattningsunderlaget för varorna.

Fraktkostnaden fördelas på följande sätt.

Böckerna: 100 x (650/1 000) = 65 kr Musik CD-skivorna: 100 x (350/1 000) = 35 kr

Se bild nedan för exempel på hur du kan lägga upp det på fakturan.

Fick du den hjälp du sökte?