Momstyp

Fakturering

Det finns fem olika momstyper som du har möjlighet att koppla till en kund i ditt kundregister.

Momstyp - Kundregistret och kundfaktura

Kopiera länk hit

Vilken momstyp du väljer påverkar i sin tur hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras. De olika momstyperna är: SE, SE omvänd skattskyldighet, EU omvänd skattskyldighet, EU momspliktig försäljning och Export.

Skatteverket skriver utförligt om vad som gäller för de olika momstyperna här: Moms - Skatteverket

Du väljer vilken momstyp du vill koppla till en kund genom att gå in på kunden i ditt kundregister och sedan öppna fliken Faktureringsuppgifter.

För att välja momstyp direkt på en kundfaktura så öppnar du fliken Fakturauppgifter på fakturan. Ute till höger kan du sedan välja momstyp för denna specifika fakturan. Momsvalet som görs på fakturan går före den momstyp som är förvald på kundkortet. Valet är endast möjligt på ej bokförda fakturor. Är fakturan bokförd är fältet låst.

Momstyp - Leverantörsregistret

Kopiera länk hit

På varje leverantör i leverantörsregistret har du möjlighet att ange någon av följande momstyper: 25 %, 12 %, 6 %, 0 %, Omvänd skattskyldighet och Unionsinternt förvärv (förkortas UIF, tidigare kallat Gemenskapsinternt förvärv).

Unionsinternt förvärv används vid inköp inom EU där du som köpare ska redovisa en ingående och utgående moms.

Precis som för momstyperna i ditt kundregister påverkar momstypen hur momsen konteras på fakturorna och således även hur värdena i din momsrapport specificeras.

Skatteverket skriver utförligt om vad som gäller för de olika momstyperna här: Moms - Skatteverket

Du väljer vilken momstyp du vill koppla till en leverantör genom att gå in på leverantören i ditt leverantörsregister och sedan öppna fliken Bokföringsuppgifter.

Fick du den hjälp du sökte?