Dela denna artikel

Inställningar - Rapporter

Fakturering

I inställningarna för rapporter kan du välja att urvalsfönstret för rapporten ska ligga kvar efter rapporten är utskriven.

Det innebär att du exempelvis kan skriva ut en kontoanalys på ett visst konto och sedan ta ut en kontoanalys på ett annat konto utan att du behöver klicka på rapporten Kontoanalys igen. Nedanstående ruta ligger alltså kvar efter att du skrivit ut en rapport och det du behöver göra är alltså bara att byta ut kontonumret för att kunna skriva ut nästa kontoanalys.

Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Rapporter. Du kommer då till nedanstående ruta där du kan välja att urvalsfönstret ska ligga kvar efter att du skrivit ut en rapport. Här väljer du även vilka användare som ska kunna välja att se strukna verifikationsrader i de rapporter de skriver ut. Om du vill att alla användare ska kunna se de verifikationsrader som blivit felaktiga och strukits kan ni även göra den inställningen här. Avsluta med att Spara.

För att skriva ut en rapport klickar du på Rapporter i huvudmenyn och väljer sedan vilken typ av rapport du vill skriva ut. ‍

Tänk på att det är din användares behörighet som styr vilka rapporter du kommer åt.

För att justera behörigheten klickar du på ditt företagsnamn uppe till höger och sedan på Administrera användare. Under kolumnen Rapporter hittar du behörighet för rapporter i de olika programmen.

Läs mer här: Behörigheter Gemensamt - Rapporter

Fick du den hjälp du sökte?