Följ dina skickade fakturor - Fakturaservice

Faktura & betaltjänster

I denna artikel kommer du att lära dig hur du kan följa upp dina skickade fakturor med hjälp av Fakturaservice.

Domarklubban

Kopiera länk hit

All information om dina skickade fakturor är samlad i en ruta som du kommer åt genom att klicka på domarklubban, antingen inne på själva fakturan, eller ute till höger i fakturalistan.

Tidslinje, Fakturainformation och Finansiell historik

Kopiera länk hit

Till höger på bilden i det fönster som då kommer upp, kan du se hela flödet och vilket stadie fakturan befinner sig i. Du kan också se framtida händelser om din kund inte betalar sin faktura. Pausar du fakturan uppdateras datumen på händelserna.

Till vänster ser du rutan Fakturainformation. Där kan du se status på fakturan, samt fakturanummer och OCR-nummer, ursprungligt belopp och kvarvarande skuld.

Tittar du längre ner kan du se Finansiell historik. Här ser du fakturans ursprungliga belopp, eventuella inbetalningar och tillkomna avgifter samt hur mycket som återstår för kunden att betala.

Inbetalning står det när din kund betalar till Fortnox bankkonto. Betalningen registreras och bokförs automatiskt inne på fakturan.

  • Överflyttning av avgifter står det om du valt att skicka en faktura för Indrivning. Eftersom ett indrivningsärende skapas så flyttas avgifterna över dit.

Du kan även ta hjälp av den Guide som du hittar längst ner till vänster inne bland dina kundfakturor, för att bekanta dig med händelseförloppet vid användning av Fakturatjänsterna. Ser du inte Guiden kan du aktivera den under Support, som du hittar uppe till höger i ditt Fortnoxprogram, och därefter Visa guider.

Fick du den hjälp du sökte?