Meddelande kopplat till leverantörsfaktura - för Byråpartners

Digital Byrå

I Fortnox program kan du använda meddelandefunktionen för att kommunicera med dina kollegor eller kunder om en specifik leverantörsfaktura. För att skriva ett meddelande kopplat till en leverantörsfaktura behöver du starta tråden inne på själva leverantörsfakturan. Meddelanden som finns på leverantörsfakturan kan läsas av alla som har åtkomst till leverantörsfakturan, inte bara användaren du skrivit meddelandet till.

Skriv meddelande kopplat till leverantörsfaktura

Kopiera länk hit

För att skriva ett meddelande kopplat till en leverantörsfaktura, gör såhär:

1. Gå till leverantörsfakturan du vill skriva meddelande om.

2. Klicka på meddelandeikonen längst ner till vänster.

3. Kicka på ikonen Nytt

4. Klicka på pilen i fältet Användareoch välj en eller flera mottagare i listan. Observera att det kan finnas fler användare än vad som visas i listan, det kan du se längst ned: "Fler sökresultat finns. Förfina din sökning." Sök då efter personen i fältet Användare. Här visas alla användare i kundens företag, samt de konsulter på din byrå som har tillgång till aktuellt företag.

Du kan skicka meddelande till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet för Bokföring med rättigheten leverantörsfaktura, eller behörighet för Leverantörsfakturaattest samt att leverantörsfakturan blivit godkänd av användaren eller att användaren är näst på tur att attestera fakturan, som även kan se själva leverantörsfakturan. Vi visar vilka som är behöriga att se verifikationen genom texten Behörig till höger i listan. 

5. Ange ett ämne för konversationen. Skriv sedan ett meddelande och klicka på Enter eller skickaikonen. 

När ett meddelande har skrivits så ändras ikonen längst ner till vänster på leverantörsfakturan till en pratbubbla utan plustecken.

Mottagaren får nu en notis om olästa meddelanden uppe i högra hörnet. 

Notisen om olästa meddelanden visas även i webbläsarfliken.

Du ser konversationen inne på leverantörsfakturan, men även som meddelande under meddelandeikonen längst upp till höger i programmet. Därifrån kan du komma till konversationen inne på leverantörsfakturan genom att klicka på ikonen Gå till post

Man kan enkelt svara på meddelandet genom att skriva i textfältet och klicka på ikonen för Skicka. Längst upp kan man dessutom välja att gå ur konversationen, eller att lägga till fler användare i konversationen. 

Du kan även se alla meddelanden i en samlingsvy på klienten under fliken Meddelanden

Om mottagaren har Fortnox-appen installerad får man push-notiser i telefonen samt notiser i appen. 

Lägg till användare i befintliga konversationer

Kopiera länk hit

Du kan i efterhand lägga till flera mottagare i konversationen inne på leverantörsfakturan. Du kan skicka meddelande till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet till Bokföring med rättigheten leverantörsfakturor, eller behörighet till Leverantörsfakturaattest, samt att leverantörsfakturan blivit godkänd av användaren eller att användaren är näst på tur att attestera fakturan, som kan se själva leverantörsfakturan.

För att lägga till en deltagare i konversationen, gör såhär:

1. Klicka på ikonen för Lägg till användare i konversationen. 

Här kan du se vilka som är tillagda i konversationen.

2. Klicka på +Lägg till deltagare


3. Klicka på pilen i fältet Användare och välj en eller flera mottagare i listan. Observera att det kan finnas fler användare än vad som visas i listan, det kan du se längst ned: "Fler sökresultat finns. Förfina din sökning." Sök då efter personen i fältet Användare. Här visas alla användare i kundens företag, samt de konsulter på din byrå som har tillgång till aktuellt företag.

Du kan lägga till alla användare i programmet, men det är bara de som har behörighet till Bokföring med rättigheten leverantörsfakturor, eller behörighet till Leverantörsfakturaattest, samt att leverantörsfakturan blivit godkänd av användaren eller att användaren är näst på tur att attestera fakturan, som kan se själva leverantörsfakturan. Vi visar vilka som är behöriga att se leverantörsfakturan genom texten Behörig till höger i listan. 

4. Välj användare och klicka på Lägg till

5. Alla användare kan nu se i konversationen att en ny användare lagts till, och av vem. Nu kan ni kommunicera även med den nya deltagaren.

Gå med i en befintlig konversation

Kopiera länk hit

Om du har behörighet att se leverantörsfakturan så kan du även se meddelanden som skickats mellan andra användare, även om du inte är deltagare i konversationen. För att gå med i konversationen, bevaka och få notiser om meddelanden som skickas på en leverantörsfaktura, gör såhär:

1. Gå in på aktuell leverantörsfaktura
2. Klicka på meddelandeikonen längst ner till vänster
3. Klicka på den meddelandetråd du är intresserad av
4. Klicka på ögat längst upp till höger.

Om du redan är deltagare i konversationen så har du istället möjlighet att lämna konversationen här. 

Information och notiser skickas till de som är deltagare i tråden när någon går med eller lämnar tråden. Information visas även inne i tråden.


Läs mer: 

Skicka meddelanden i Fortnox - för Byråpartners

Skicka meddelanden i Fortnox - för företaget

Meddelande kopplat till verifikation - för företaget

Meddelande kopplat till verifikation - för Byråpartners

Meddelande kopplat till leverantörsfaktura - för företaget

Fick du den hjälp du sökte?