Insikter: Momsavvikelser (ingående moms)

Digital Byrå

Vad är insikt om momsavvikelse (ingående moms)?

Kopiera länk hit

En momsavvikelse innebär att systemet har hittat ett avvikande förhållande mellan moms och kostnad för ett bokfört verifikat. Systemet hade förväntat sig en annan momssats och ger därför ett förslag baserat på statistik för detta konto. Exempelvis att systemet förväntar sig generellt 0% moms på försäkringar på konto 6310 men verifikatet är bokfört med 25%.

Hur hittar systemet avvikelser?

Kopiera länk hit

Momsavvikelser tar hänsyn till statistik över vilken momssats som är den vanligast förekommande för ett specifikt konto, kontots beskrivning samt ord i verifikatets beskrivning. Statistiken för dessa tre “källor” vägs samman och systemet presenterar en förväntad momssats.

Var kommer statistiken ifrån?

Kopiera länk hit

Statistiken baseras på företagets egen historik och statistik från andra företag i Fortnox.

Varför föreslår systemet 11% moms för leasing?

Kopiera länk hit

Enligt gällande regelverk har företag bara avdragsrätt för hälften av momsen för leasing. Men varför blir det då 11% och inte 12,5%?

Räkneexempel:
Leasing 1000 kr
Moms 250 kr
Avdragsgill moms 125 kr
Ny kostnad inkl ej avdragsgill moms 1000+125 = 1125 kr
Då får vi alltså att 125 kr är moms och 1125 kr är kostnad, vilket ger 11,11% moms!

Hur ofta kontrolleras det om det finns avvikelser i din bokföring?

Kopiera länk hit

Insikt om momsavvikelse kontrolleras i realtid.

Vilka konton är det som analyseras?

Kopiera länk hit

För denna insikt behandlar systemet data från momskonto 2640-2641 och 2645-2648 samt kostnadskonto 4000-8999.

Fångar systemet verkligen upp allt?

Kopiera länk hit

I takt med att våra användare skickar in feedback uppdateras systemet ständigt till det bättre. Hittar du något som inte stämmer tar vi tacksamt emot din feedback så att systemet kan bli ännu mer träffsäkert.

Vad händer om det finns periodiseringar?

Kopiera länk hit

Systemet har stöd för periodiseringar. Momsen kan periodiseras ut eller så kan hela momsbeloppet läggas på ett av verifikaten.

Hur hanterar systemet blandad moms?

Kopiera länk hit

Det finns visst stöd för blandad moms, tex om det statistiskt sett är vanligt med 12 och 25% moms så skapas inte momsavvikelser för det spannet. Om det exempelvis står ICA i beskrivning så är det vanligt med 12% och 25%, däremot är momssats 0% eller över 25% aldrig förväntat.

Om det finns en faktura med både leasing, service och försäkring behöver den konteras mot olika kostnadskonton för att systemet ska fungera fullt ut.

Hur hanterar systemet företag som ej är momspliktiga?

Kopiera länk hit

Systemet kan identifiera om merparten av bokföringen har skett utan moms. Istället för att visa momsavvikelser på bokföringen visar systemet istället avvikelser där moms har använts.

Hantering av avvikelser (moms)

Kopiera länk hit

När en avvikelse är vald anger systemet en anledning för avvikelsen

 • En graf visar vilka kostnader på ett konto som systemet har identifierat avvikande moms kopplat till

Användaren kan nu bedöma om systemet korrekt har bedömt något som en avvikelse.

 • Om ja, markera avvikelsen som “hanterad” och kommentera (för att dokumentera sin bedömning)

 • Om ja, markerar man avvikelsen som hanterad och går till verifikatet via länken i vyn och gör eventuella korrigeringar

Om nej, kan man välja att antingen:

 • Skriv kommentar och markera avvikelsen som “ej avvikelse” och välja ett av följande fyra alternativ
  - “Nettobelopp överensstämmer ej med bokföringen”
  - “Faktiskt moms överensstämmer ej med bokföringen”
  - “Momssatsen x % är korrekt”
  - “Annat (enligt kommentar)” - I det här fallet är kommentar tvingande

Historik:

 • Filtret “Visa historik” uppe till vänster visar alla avvikelser som hanterats på något sätt i vyn för den valda perioden.

Fick du den hjälp du sökte?