Insikter - Kostnadsavvikelser

Digital Byrå

Insikt om Kostnadsavvikelser hjälper dig att få koll på att allting som borde vara bokfört, är bokfört på rätt ställe. Du får också hjälp med att hitta kostnadsposter eller avvikande mönster att undersöka närmare. Allt för att samarbetet mellan företagare och konsult, eller mellan flera konsulter ska gå smidigare och tryggare.

Vad är Insikt om Kostnadsavvikelser?

Kopiera länk hit

En kostnadsavvikelse innebär att systemet har identifierat ett mönster eller en avvikelse i ett mönster på ett kostnadskonto (4000-7999). I många fall kan detta innebära att allt i bokföringen är ok, men att systemet anser att användaren bör göra en extra kontroll av någon eller några transaktioner för det berörda kontot.

Vilka mönster kan Insikten hitta?

Kopiera länk hit
 • En kostnad saknas

  • Ex. på ett konto är det alltid en kostnad med en viss periodicitet (månad/kvartal/år/annat mönster), men det saknas en kostnad i serien. (Vad som är den vanligaste periodiciteten mellan kostnaderna och om mönstret börjar avvika)

 • En kostnad är oväntad

  • Ex: Den här kostnaden förekommer alltid i december, men nu dök den även upp i februari.

 • Kostnad är ovanligt hög

  • Ex. På ett konto där det vanligtvis är kostnader på ca 4 000 kr kommer en kostnad som är 12 000 kr. Insikten skapas i de fall kostnaden är mycket större än det normala mönstret.

 • Kostnad är ovanligt låg

  • Exakt samma som för ovanligt hög kostnad, men istället då det kommer en mycket låg kostnad i förhållande till det förväntade.

 • En bokning på förbrukningsinventarier (5410) överstiger 1/2 prisbasbelopp

  • Ex. En varning om belopp på detta konto överstiger ett halvt prisbasbelopp.

Hur vet Insikten vad som är ett mönster?

Kopiera länk hit

Händelserna baseras på företagets historiska mönster för respektive bokföringskonto.

 • Systemet analyserar bokföringshändelser för innevarande räkenskapsår och de 2 tidigare räkenskapsåren (om dessa finns i Fortnox).

 • Om det förekommer kostnader som är återkommande på exempelvis månad/kvartal/år så tolkar systemet detta som ett mönster. Om det sker transaktioner som ej följer detta mönster så aktiveras det en insikt.

 • Om det dyker upp en kostnad på ett kostnadskonto, där det historiskt aldrig har varit någon kostnad eller benämning av det slaget, aktiveras en insikt.

 • Beräkning av värden: systemet gör en analys av det som bedöms som relevant serie av värden på det aktuella kontot, för att uppskatta ett eller flera förväntade värden.

Hantering av avvikelser (Kostnader)

Kopiera länk hit

När en avvikelse är vald anger systemet en anledning för avvikelsen

 • En graf visas över kontots kostnadsmönster 24 månader bakåt i tiden

 • Grafen visualiserar de konstnadsmönster som ligger till grund för systemets bedömning

  • Mörkblå stapel - bokförd transaktion

  • Ljusblå stapel - det värde som systemet hade förväntat

Kostnaden bedöms som avvikelse om systemet anser att:

 • En kostnad saknas

 • En kostnad är oväntad

 • En bokning på förbrukningsinventarier (konto 5410) överstiger 1/2 prisbasbelopp

 • En kostnad är ovanligt hög

 • En kostnad är ovanligt låg

Vid behov kan användaren behöva analysera mönstret med mer detaljer, klicka på knappen Kontoanalys så öppnas ett nytt fönster med en rapport för detta konto.

Användaren kan nu bedöma om systemet korrekt har bedömt något som en avvikelse.

 • Om ja, markera avvikelsen som “hanterad” och kommentera (för att dokumentera sin bedömning)

 • Om ja, markerar man avvikelsen som hanterad och går till verfikatet via länken i vyn och gör eventuella korrigeringar

 • Om nej, kommentera varför det ej är ett mönster och  bocka i rutan för “rapportera felaktig avvikelse”.

Historik

Kopiera länk hit

Filtret Visa historik uppe till vänster visar alla avvikelser som hanterats på något sätt i vyn för den valda perioden.

Fick du den hjälp du sökte?