Skapa kostnadsställe

Bokföring

Med hjälp av kostnadsställen kopplar du intäkter och kostnader till en viss enhet på företaget och får ut mer relevant och värdefull information från olika bokföringsrapporter.

Aktivera kostnadsställen i Inställningar

Kopiera länk hit

Aktivera stöd för kostnadsställen i inställningarna som du hittar på kugghjulet uppe i högra hörnet. Klicka på Bokföring - Kostnadsställen och aktivera funktionen.

Vill du att markören ska stanna i fältet för kostnadsställe när du skapar en faktura och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du JA vid alternativet Låt kostnadsställe ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att Spara.

Skapa kostnadsställe

Kopiera länk hit

För att skapa ett nytt kostnadsställe klickar du på Register längst upp till höger och väljer Kostnadsställe och sedan Skapa nytt.

Du fyller i en kod, en benämning och kan även lägga till ytterligare anteckningar som har med just detta kostnadsställe att göra.

När kostnadsstället är skapat kan du använda det på en verifikationsrad eller en transaktionsrad på en faktura.

De olika kostnadsställena kommer sedan att kunna specificeras när du skriver ut olika rapporter t.ex. en balansrapport eller en resultatrapport.

Fick du den hjälp du sökte?