Kostnadsställe (Ks)

Bokföring

Om du på ett smidigt sätt vill kunna följa upp intäkter och kostnader på olika enheter är det en fördel att arbeta med kostnadsställen i Fortnox.

Inställningar

Kopiera länk hit

Börja med att gå till inställningarna för att aktivera möjligheten att arbeta med kostnadsställen. Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj sedan något utav följande Bokföring/Fakturering/Leverantörsfakturor eller Lönoch välj därefter Kostnadsställe. Aktivera och avsluta med att Spara.

Skapa kostnadsställe

Kopiera länk hit

För att lägga upp ett kostnadsställe går du till Register - Kostnadsställen och klickar på knappen Skapa nytttill höger i vyn. Fyll i de obligatoriska uppgifterna Kod och Benämning. Koden du fyller i kan bestå av antingen siffror och/eller text som sedan används för att ta fram specificerade rapporter eller andra sökfunktioner i Fortnox.

Hantera flera kostnadsställen samtidigt

Kopiera länk hit

I ditt register för Kostnadsställen kan du hantera flera kostnadsställen samtidigt. Du har möjligheten att radera, inaktivera eller aktivera flera kostnadsställen på en och samma gång. 

Ska du exempelvis aktivera flera kostnadsställen som tidigare inaktiverats gör du det genom att bocka i de berörda kostnadsställena och klickar sedan på Aktivera nere till höger.

I behandlingshistoriken visas vilka kostnadsställen du uppdaterade och vilken uppdatering som genomfördes.

Koppla kostnadsställe till faktura

Kopiera länk hit

Du kan antingen koppla ett kostnadsställe till en hel faktura eller specifika konton och/eller artikelrader. För att koppla ett kostnadsställe till en faktura behöver du först skapa din leverantörsfaktura eller kundfaktura. Vid skapandet av din kundfaktura klickar du på Faktureringsuppgifter och fyller därefter i ditt önskade kostnadsställe. När du istället skapar din leverantörsfaktura så hittar du alternativet kostnadsställe under Ytterligare uppgifter. Det kostnadsställe du väljer kommer att appliceras på respektive konto/artikelrad. 

Vill du istället att kostnadsstället bara ska kopplas till en viss artikel eller kontorad så lägger du till ditt önskade kostnadsställe i kolumnen Ks.

Koppla kostnadsställe till verifikation

Kopiera länk hit

Om du vill koppla ett kostnadsställe till en verifikation kan du fylla i detta under kolumnen kostnadsställe (Ks), då kommer samtliga konteringsrader generera detta kostnadsställe. Vill du istället att en specifik konteringsrad ska kopplas till ditt kostnadsställe fyller du istället i kolumnen (Ks) på respektive konteringsrad.

Radera kostnadsställe

Kopiera länk hit

Önskar du att radera ett kostnadsställe så markerar du det kostnadsställe som ska tas bort och klickar därefter på Radera. Observera att du kan inte radera ett kostnadsställe som använts vid bokföring. Rekommenderat är istället att inaktivera ditt kostnadsställe så att detta inte kan användas mer vid framtida konteringar.

Fick du den hjälp du sökte?