Dela denna artikel

Inställningar - Kostnadsställen

Bokföring

Vill du använda dig av kostnadsställen för att kunna koppla intäkter och kostnader till en viss enhet på ditt företag behöver du aktivera stöd för kostnadsställen i inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe i högra hörnet. 

Klicka på Bokföring - Kostnadsställen och aktivera funktionen. Vill du att markören ska stanna i fältet för kostnadsställe när du skapar en faktura och använder dig av tabbtangenten eller entertangenten väljer du JA vid alternativet Låt kostnadsställe ingå vid tabb-/enterinmatning. Avsluta med att Spara.

När du aktiverat stöd för kostnadsställe går du till Register - Kostnadsställenoch lägger upp de kostnadsställen du vill använda dig av. 

Fick du den hjälp du sökte?