Fortnox Bokföring koppling till Capego bokslut

Bokföring

Med Capego Bokslut kopplat till Fortnox gör du bokslutet enkelt och effektivt. Capego Bokslut är ett molnbaserat, modernt och lättöverskådligt bokslutsprogram uppbyggt utifrån processerna Bokslut, Årsredovisning och Färdigställande. Uppdateringar till och från Fortnox sker automatiskt, all data sparas i molnet och alla på företaget ser samma sak.

Med integrationen får du bland annat:

  • Huvudbok med bilder

  • Allt sparas i molnet

  • Automatiskt integrerade Sie-filer

  • Bokslutstransaktioner

  • Kontroll av IB/UB

  • Kontroll av senaste verifikation

  • Digital inlämning

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Kopiera länk hit

Först behöver du beställa Capego Bokslut här: Capego bokslut

Om du har fler än ett företag behöver du Digital byrå för att koppla mot Capego Bokslut, då används klientlistan i Digital byrå för att veta vilka kunder man skall komma åt. Du kan läsa mer om kopplingen mellan Digital byrå och Capego Bokslut här:
Digital byrå koppling med Capego Bokslut ‍ ‍

Starta uppdrag i Capego från aktivitet i Digital byrå

Kopiera länk hit

För att använda länkningen till Capego bokslut från Digital byrå behöver valet Hantera i Capego vara påslaget på tjänsten i Digital byrå. Detta val finns tillgängligt på följande tjänster:

- Bokslut - Upprätta årsbokslut
- Bokslut - Kvalitestssäkra årsbokslut
- Bokslut - Periodbokslut

Uppdaget i Capego öppnas om koppling mot Fortnox i Capego är gjord samt att man är på en windowsdator och jobbar.

Årsbokslut för rätt period öppnas vid länkning på följande tjänster:
- Bokslut - Upprätta årsbokslut
- Bokslut - Kvalitestssäkra årsbokslut

Periodbokslut för rätt period öppnas vid länkning på följande tjänst
- Bokslut - PeriodbokslutLäs mer information om kopplingen mellan Capego och Fortnox här:
Wolters Kluwer - Manual Capego koppling till Fortnox .

Fick du den hjälp du sökte?