Dela denna artikel

Felsökningsguide - Leverantörsfaktura går ej att attestera

Bokföring, Felsökning

Om du mot förmodan inte kan attestera en leverantörsfaktura då leverantörsfakturaattest används finns det några steg du kan kontrollera:

  1. Kontrollera om leverantörsfakturan ligger under utredning eller inväntar kredit. Om den gör det besvara först utredningen, alternativt invänta krediten.

  2. Kontrollera att leverantörsfakturan balanserar om du ska slutattestera leverantörsfakturan, detta är ett krav om man har inställningen att leverantörsfakturan ska bokföras vid slutattest.

  3. Kontrollera att alla i flödet (både innan och efter dig som attestant) fortfarande finns som användare och har en leverantörsfakturaattestlicens.

För att kontrollera detta klickar du på ditt namn och företagsnamn längst upp i mitten av programmet och väljer valet Administrera användare . Kontrollera dina användare så att de har licens för Leverantörsfakturaattest och att de innehar rätt roll. (Administratör/Attestant).


Om du inte har behörighet att se detta, ta kontakt med en administratör .

Fick du den hjälp du sökte?