Förbättra den automatiska bokföringen - Handelsbanken

Bankkopplingar

När man använder sig av automatisk bankintegration via Handelsbanken är det viktigt att filerna som återrapporteras innehåller tillräckligt med information om varje transaktion för att den automatiska bokföringen ska fungera.

När det gäller utbetalningarna som genomförs på ditt transaktionskonto så finns det en inställning på Handelsbanken som är viktig att den är korrekt, här nedan kan du läsa hur du enkelt kontrollerar och eventuellt korrigerar inställningen.

När inställningen är korrekt kommer de betalningar du valt att skicka från Fortnox till banken att återrapporteras med referenser som gör att dina transaktioner bokförs automatiskt i väldigt hög utsträckning.

Inställning hos Handelsbanken för leverantörsbetalningar

Kopiera länk hit

För att återrapporteringen av leverantörsbetalningar ska ske med filer som innehåller den information som krävs för automatisk bokföring behöver du ha inställningen att återrapporteringsfilerna ska visas "i klump" och EJ styckvis i Handelsbankens internettjänst.

För att kontrollera vilken inställning kontot har följer du nedan instruktion:

  1. Klicka på huvudmeny "Konton och kort".

  2. Klicka på "Öppna Meny" strax under.

  3. Välj "Kontoinformation"

  4. Välj konto. Om du har flera konton, välj det som bankgironumret är kopplat till.

  5. Klicka på knappen Visa.

  6. Klicka på länken ” Inställning för redovisning av bankgiroutbetalningar”.

  7. Markera valet "Visa alla utbetalningar i klump med referens FILBET respektive

    INTERNET BET."

  8. Klicka på knappen "Ändra"

Obs! Notera att det inte fungerar retroaktivt. Det påverkar utbetalningar tidigast bankdagen efter ändringen.

Fick du den hjälp du sökte?