Lagring av bankfiler

Bankkopplingar

Bokföringslagen säger att underlaget för verifikationen skall bevaras i sin ursprungsform. Därför sparas och lagras alla bankfiler som läses in i Fortnox.

Filen läggs i Arkivplatsen men nås även om man endast har tillgång till Lagringsytan och saknar Arkivplatslicens. För bokförda utbetalningar och inbetalningar hittar man filen på betalverifikationen, i Stäm av konto hittar man den under inläsningshistorik.

Utbetalningar och inbetalningar

Kopiera länk hit

När du godkänner och bokför en återrapportering av en utbetalning eller en inbetalning kommer den inlästa bankfilen att lagras i Fortnox per automatik. Betalningsverifikationen kommer att få en ikon som indikerar en kopplad fil och den är synlig i verifikationslistan och inne på den aktuella verifikationen.

Du kan när som helst ladda ned den kopplade bankfilen genom att klicka på ikonen.

Kontoutdraget i Stäm av konto

Kopiera länk hit

Inlästa kontoutdrag hittar du genom att klicka på Inläsningshistorik.

Där kan du ladda hem filen som lästs in via ikonen som du finner ute till höger på raden för specifik fil.

Det går även att radera den senast inlästa filen med soptunnan, då tas både transaktionerna och den inlästa och lagrade filen bort.

Arkivplatsen

Kopiera länk hit

I Arkivplatsen lagras bankfilerna först under Inbox - Bankfiler och flyttas därefter till Kopplade filer - Bankfiler när Utbetalning eller Inbetalning bokförs utifrån filen. Har du den automatiska kopplingen till Handelsbanken eller Danske Bank så kommer alltså alla bankfiler som skickats till dig att lagras, först i mappen Bankfiler under Inbox och sedan på betalverifikationerna.

Fick du den hjälp du sökte?