Filförändring Danske Bank

Bankkopplingar

2022-12-16 togs det filformat du tidigare använt för uppladdning/nedladdning av filer för betalningar hos Danske Bank bort för att ersättas med ett alternativt filformat. Tidigare använde du en LB-fil när du skulle betala dina leverantörsfakturor, denna ersätts med en PAIN001/ISO20022. Det finns vissa skillnader mellan de olika formaten, vilket kommer göra att vissa funktioner förändras. Läs mer om det längre ner i texten.

Den största anledningen till att LB-filen utgår är det bankgemensamma projektet P27. Respektive bank har dock olika datum för att upphöra med LB-formatet.

den här sidan berättar Danske Bank mer om P27.

den här sidan berättar Fortnox mer om P27.

Förändringar med det nya filformatet

Kopiera länk hit

Det nya filformatet kommer innebära en del förändringar. Det beror på att filformatet har andra krav för att fungera på din bank. Förändringarna avser främst hanteringen av kreditfakturor samt andra krav och möjligheter vid betalningar i annan valuta. Läs mer om detta under respektive rubrik.

Dessa förändringar är gemensamma för alla kunder som arbetar med bankfiler hos Danske Bank, såväl via en bankintegration men även manuell filhantering.

Kreditfakturor

Kopiera länk hit

Med filformatet ISO20022 kommer arbetssättet kring kredithanteringen att förändras. Själva kvitteringen kommer numera att göras i Fortnox, och därmed kommer kreditfakturor inte längre kunna skickas för bevakning.

ISO20022-filen behöver innehålla ett positivt belopp. Därför är vår rekommendation för smidigast hantering att ta med kreditfakturan i samma fil som en annan debetfakturan, till samma leverantör, valuta och datum.

För inrikesbetalningar är det möjligt att skicka med upp till 5st kreditfakturor matchat mot samma debetfaktura, dock måste betalningen som i slutändan utförs vara minst 1 kr.

För betalningar till Plusgiro och överföringar både inrikes och utrikes är det endast möjligt att matcha 1st kreditfaktura mot 1st debetfaktura, dock måste betalningen som i slutändan utförs vara minst 1 kr. För betalningar i EUR finns det inte längre möjlighet att skicka några kreditfakturor.

Krav på adress

Kopiera länk hit

När det gäller utlandsbetalningar behöver du fylla i adress till betalningens mottagare. Det görs via Register - Leverantörer. Klicka in på den leverantör betalningen avser och ange adressuppgifter. Här behöver följande fält fyllas i: Fakturaadress, Postnr, Ort, Land och Landskod.

Detta är ett krav i det nya filformatet, och grundar sig i att banken har större krav på sig att uppnå djupare kundkännedom för denna typ av betalning.

Utlandsbetalningar i SEK

Kopiera länk hit

I ISO20022, det nya filformatet, är det möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. Detta gör du på en leverantör med endast IBAN och BIC som betaluppgifter, genom att välja ett annat land än Sverige som land i anslutning till leverantörens adress. När du sedan skapar en leverantörsfaktura i SEK, hanteras den som en utlandsbetalning.

Betala i utländsk valuta till svensk leverantör

Kopiera länk hit

Du kan nu också betala inom Sverige i utländsk valuta, exempelvis EUR. Det gör du genom att ange en leverantör med endast ett svenskt IBAN och BIC, är det utländsk valuta på leverantörsfakturan väljs alltid IBAN som betalningsmedel.

Förändringar för dig som använder en bankintegration

Kopiera länk hit

Parallell återrapportering i en övergångsperiod

Under en övergångsperiod kommer de betalningar som tidigare har skickats via LB-fil att återrapporteras parallellt. Det innebär att betalningarna som läses in under fliken Utbetalningar kommer redovisas både styckvis och i klump för de betalningar som initieras via en LB-fil. För att de inte ska bokföras dubbelt rekommenderar vi att klumpsumman tas bort via soptunnan. Observera att detta endast är under en övergångsperiod.

Om du har många väntande betalningar initierade via LB-fil med ett betaldatum framåt i tiden så är ett tips att antingen avbryta betalningar och skicka om dem via ISO/XML-fil alternativt tidigarelägga betaldatumet så att dubbletterna endast kommer under en kort period.

Tips! Använd Bankgirots E-blankett för att makulera/ tidigarelägga alla väntande betalningar: Blankett Bankgiro . (Välj blanketten: Leverantörsbetalningar - Makulera eller ändra).

Alla typer av transaktioner kommer att återrapporteras

Tidigare har vissa typer av transaktioner uteslutits i integrationen. Med det nya filformatet kommer du nu att få hela ditt kontoutdrag inläst i Fortnox. Det kan exempelvis vara betalningar som gjorts direkt till kontonummer eller interna överföringar mellan konton.

Få kontoutdraget automatiskt inläst till vyn Stäm av konto

Det nya filformatet gör det möjligt att göra avstämningen för bankkontot direkt i Fortnox, och därmed få kontoutdraget inläst automatiskt till funktionen Stäm av konto. För att få ditt kontoutdrag automatiskt inläst i vyn behöver du se till så att det finns ett bokföringskonto på ditt transaktionskonto, du hittar ditt transaktionskonto under Register-Transaktionskonton.

Förändringar för dig som laddar upp bankfiler manuellt på banken

Kopiera länk hit

Nytt filformat att hämta på internetbanken

De betalningar som utförs via det nya filformatet kommer också att återrapporteras i ett nytt format, det nya formatet heter CAMT053. Istället för LB-åter ska CAMT053 laddas ner på din internetbank för att sedan laddas upp i Fortnox. Du kommer använda samma fil, alltså CAMT053, istället för BG-maxfilen för dina inbetalningar.

Frågor och svar

Kopiera länk hit

Vad händer med de kreditfakturor som jag redan skickat för bevakning till Danske Bank via LB-fil?
De kreditfakturor som tidigare skickats för bevakning kommer inte kunna nyttjas, utan de kommer att makuleras automatiskt när betaldatum har passerats. Vi rekommenderar dig att redan nu makulera dem hos Bankgirot för att sedan sköta kredithanteringen direkt i Fortnox.

Tips! Använd Bankgirots E-blankett för att makulera de betalningar som ligger för bevakning: Blankett Bankgiro . (Välj blanketten: Leverantörsbetalningar - Makulera eller ändra).

Vad gör jag om jag verkligen behöver få ut en fil i LB-formatet?
Det finns fortfarande möjlighet att skapa LB-filer från Fortnox. För att genomföra detta, behöver “Annan Bank” vara vald under Register - Transaktionskonton.

Är det samma filformat för återrapportering som tidigare?
Nej, även filformatet för återrapportering på utförda betalningar ersätts. Istället för LB-återrapportering och BG-max kommer CAMT053 att återrapporteras för utförda betalningar.

Fick du den hjälp du sökte?