Automatisk koppling till Lunar Bank

Bankkopplingar

Den automatiska kopplingen till Lunar gör att du på ett smidigt sätt kan hantera alla betalningar som genomförts på ditt kontoutdrag.

En bankkoppling gör att du kan arbeta digitalt och effektivt och minskar dessutom risken för manuella fel. Kopplingen är kostnadsfri från Fortnox sida.

I en bankkoppling med Lunar Bank kan följande automatiseras:

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.


Steg för att komma igång

Kopiera länk hit
  1. Logga in på Lunar Bank och aktivera kopplingen under Mer - Integrationer.

  2. Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Lunar Bank mottagits. Ett nytt bankkonto kommer skapas och ett tips är att lägga det nyskapade kontot som förvalt under Register - Transaktionskonton.

  3. Gå till Meny - Transaktioner och slutför guiden för den automatiska bokföringen. Här kommer dina transaktioner sedan att hanteras automatiskt i så stor utsträckning som möjligt.


Anslutning

Kopiera länk hit

För att komma igång med din bankintegration till Lunar Bank behöver du först logga in hos banken. Väl i inloggat läge klickar du på menyvalet uppe till vänster och väljer More - Integrations. Klicka därefter på Fortnox.Efter att du startat anslutningen hos Lunar Bank kommer du att bli slussad över till Fortnox där du behöver logga in och godkänna den sista behörigheten för att kopplingen ska bli aktiverad. När du godkänt behörigheterna så kommer du att bli notifierad om att kopplingen blivit lyckad.

OBS! För att aktivera kopplingen behöver du vara systemadministratör i Fortnox.

Betalflöden med Lunar Bank

Kopiera länk hit

Skapa leverantörsbetalningar

Med Lunar Bank finns det inte stöd för hantering av betalfiler till internetbanken. Betalningar kommer fortsatt att behöva skötas manuellt på banken.

Till framtiden kan detta komma att ändras och hantering av betalfiler kan se annorlunda ut.

Hantera in- och utbetalningar

När banken på valt betaldatum genomfört betalningar, eller när banken tagit emot inbetalningar från dina kunder, så kommer information om dessa att skickas till Fortnox. Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar behövs ses över och hanteras av dig som användare. Transaktionerna från banken kommer att synas i vyn Transaktioner. Vill du läsa mer om den automatiska bokföringen och hur du hanterar de inlästa transaktionerna, se Bokföring från kontoutdrag .

Kontoavstämning med kontoutdraget

För Lunar Bank kan du manuellt hämta kontoutdraget från internetbanken och dra och släppa det under fliken Stäm av konto, för att stämma av din bokföring mot bankkontot. Filen laddas ner i internetbanken genom att klicka på ditt bankkonto och sedan Exportera upp till höger. Här kan du välja önskat datumintervall och exportera ut till CSV eller PDF. För att läsa in filen så krävs det att den är i ett CSV-format.

Filen som laddas ner kan behövas redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i nedan exempelfil, spara om filen till en semikolonseparerad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.

Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.

Sista raden i filen behövs, men läses inte. Låt därför texten läses inte in stå kvar.

När filen sedan har lästs in kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen.

För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här: Stäm av konto‍‍

Fick du den hjälp du sökte?