Unionsinternt förvärv

Unionsinternt förvärv innebär att skyldigheten att både beräkna och redovisa moms flyttas från försäljare till köpare när varor transporteras mellan olika EU-länder.

Unionsinterna förvärv innebär att skyldigheten att beräkna och redovisa moms flyttas från säljare till köpare (omvänd moms) när varorna transporteras mellan två olika länder inom EU. Med andra ord är det inte säljaren som är skattskyldig för moms. Varan ska beskattas i destinationslandet. Om destinationslandet är Sverige är köparen skyldig att betala svensk moms för de varor eller tjänster som importerats från ett annat EU-land.

Beskattning

Kopiera länk hit

När en vara finns i ett EU-land då transporten till köparen påbörjas, är varan som regel omsatt i det EU-landet. Vanligtvis är säljaren skattskyldig för sin omsättning i det land där omsättningen skett. Var beskattningen ska ske beror på vad man anser utgöra den beskattningsgrundande händelsen. Det kan antingen vara säljarens omsättning eller köparens unionsinterna förvärv. Om själva förvärvet är den beskattningsgrundande händelsen är det köparen är skattskyldig. Beskattning ska då ske enligt destinationsprincipen, alltså i det land dit varan transporterades (destinationslandet). Ibland ska en vara beskattas i ett annat land än destinationslandet, vilket kallas för reservregeln.

Så fungerar reservregeln

Kopiera länk hit

Reservregeln innebär att en vara beskattas i ett annat land än destinationslandet. För att kunna tillämpa reservregeln måste köpet ha blivit registrerat i ett EU-land, dock inte destinationslandet. Detta innebär inte att köparen själv får bestämma fritt i vilket land skatten ska betalas. Destinationslandet är enligt reglerna alltid det land där beskattning för moms ska ske när det kommer till unionsinterna förvärv. Om inte köparen inte kan styrka att så skett kan köparen bli skattskyldig i det land där denne är registrerad. För att kunna tillämpa reservregeln måste varan ha transporterats från ett EU-land till ett annat samt förvärvats mot ersättning.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.