Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen , men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

Vilka byggtjänster omfattas av omvänd moms?

Kopiera länk hit

För verksamheter som endast tillfälligtvis utför byggtjänster gäller inte omvänd moms, utan enbart för företag som utför byggtjänster regelbundet. Byggtjänster är bland annat mark- och grundarbeten, bygginstallationer, byggnadssnickeri och anläggning av motorvägar.

Omvänd moms vid handel inom och utanför EU

Kopiera länk hit

Vid handel som sker inom EU gäller omvänd moms endast i följande fall; när en vara transporteras mellan två olika länder och om köparen är momspliktig, dvs har ett giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer). Eller när en vara säljs till en beskattningsbar person i ett annat EU-land. Köper du varor från länder utanför EU ska du alltid själv deklarera och betala svensk ingående moms.

Faktura för omvänd moms

Kopiera länk hit

När företag som utfört byggtjänster och ställer ut fakturor åt ett annat byggföretag ska omvänd moms appliceras och detta måste tydligt framgå på fakturan. Oftast står det något i stil med ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Det ska även på samma faktura finnas med referens till och momsnummer för köparen. Beroende på vilket fakturahanteringssystem som används brukar det finnas alternativ för ”ingen moms byggtjänster med omvänd skattskyldighet”. Då skapas det automatiskt luckor där köparens momsregistreringsnummer fylls i.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

VAT-nummer

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.