Teckningsrätt

Teckningsrätt ger aktieägare rätt att teckna nya aktier vid en nyemission.

Förvärva aktier till ett förutbestämt pris

Kopiera länk hit

Teckningsrätter (TR) är värdepapper som ger en aktieägare rätt att köpa nya aktier till ett redan bestämt pris vid en nyemission . Ett aktiebolag kan besluta att göra en nyemission för att få in mer kapital i bolaget. Det kan till exempel bero på att bolaget vill finansiera en expansion eller ett företagsuppköp. Det kan också vara för att undvika en svår ekonomisk situation eller en konkurs . I samband med beslutet om nyemission bestäms villkoren för teckningsrätterna, till exempel hur många teckningsrätter en aktieägare tilldelas per ägd aktie och teckningskursen för varje ny aktie.

Den som får teckningsrätter kan antingen tacka ja och köpa nya aktier eller sälja teckningsrätterna vidare. Detta kan göras under en begränsad tidsperiod när nyemissionen äger rum. Om bolaget är börsnoterat säljs teckningsrätterna på börsen precis på samma sätt som vanliga aktier. Den som vill köpa teckningsrätter i ett börsnoterat bolag registrerar en köporder på börsen.

Om den som får teckningsrätter inte agerar förfaller rätterna och blir värdelösa. Vid en nyemission sker en utspädning av aktierna i bolaget. Antalet aktier ökar och värdet på varje aktie späds ut. Genom att teckna nya aktier i bolaget med hjälp av teckningsrätterna kan utspädningen för aktieägaren begränsas eller helt förhindras. Den som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter eller sälja dem vidare riskerar att få sina aktier utspädda och därmed blir de mindre värda.

Exempel på hur tilldelning av teckningsrätter går till

Kopiera länk hit

Ett bolag ska göra en nyemission. En aktieägare äger hundra aktier i ett bolag. I villkoren för nyemissionen framgår det att en aktie ger en teckningsrätt. Aktieägaren i vårt exempel får alltså hundra teckningsrätter. I villkoren står det också att det krävs tio rätter för att teckna en ny aktie. Det innebär att aktieägaren i detta fall kan köpa tio nya aktier i bolaget.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.