Stop loss

En stop loss är en funktion som gör det möjligt att bestämma en kursnivå då banken automatiskt ska köpa eller sälja värdepapper åt dig.

Hur fungerar en stop loss?

Kopiera länk hit

Om du vill köpa eller sälja värdepapper kan du ange en viss kursnivå för när ordern automatiskt ska genomföras. Nivån kallas för stop loss och är en funktion som oftast används för att begränsa en förlust. Den anges vid orderläggningen och kan vid försäljning användas på olika sätt, bland annat för att:

  • Säkra en vinst. Då säljs värdepappren om kursen når upp till en viss kursnivå .

  • Undvika en förlust. Då säljs värdepappren om kursen går under en viss kursnivå.

Du kan använda en stop loss vid köp av värdepapper. Om du till exempel tror att en viss aktie ska vända och börja stiga i värde framöver, kan du köpa den om den går ner till en viss kursnivå. Du kan också köpa värdepapper om de når upp till en viss kursnivå om du tror att de därefter kommer att stiga ännu mer i värde.

Enkel stop loss eller glidande stop loss

Kopiera länk hit

Enkel stop loss är den vanligaste formen av stop loss och är den du använder när du vill sälja eller köpa en aktie på en viss kurs. En annan form av stop loss kallas för glidande stop loss, vilket innebär att du inte anger en fast kurs, utan istället följer kursutveckling antingen nedåt eller uppåt. När kursnivån går åt det andra hållet och resulterar i en viss förändring i kronor, som du har angivit vid orderläggningen, så kan du sälja eller köpa. 

Är stop loss en garanti?

Kopiera länk hit

Även om en stop loss kan hjälpa dig att sälja eller köpa värdepapper vid en kursnivå som du har valt så finns det ingen garanti på att banken lyckas genomföra ordern. För precis som vid en vanlig aktieaffär måste det finnas en motpart som vill köpa eller sälja aktien till det värde som du vill sälja eller köpa den för. Skulle det ske stora prisrörelser på marknaden kan det resultera i att din stop loss inte går till avslut – alltså att ordern inte går igenom. För att öka dina möjligheter kan du därför ange en större marginal för din stop loss.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.