Statlig inkomstskatt

Den statliga inkomstskatten är den del av inkomstskatten som betalas till staten och inte till kommunen.

Den statliga inkomstskatten är samma för alla

Kopiera länk hit

Man delar upp inkomstskatten i kommunal respektive statlig skatt. Den kommunala inkomstskatten betalas av alla fysiska personer med skattepliktiga intäkter och varierar beroende på i vilken kommun du är folkbokförd i och huruvida du är medlem i något trossamfund eller inte. Den statliga skatten är å andra sidan densamma för alla personer vars årsinkomst överskrider skiktgränsen. Genom åren har denna skiktgräns höjts successivt.

Betalas av personer med en årsinkomst över skiktgränsen

Kopiera länk hit

Den statliga inkomstskatten för fysiska personer betalas endast av personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 615 300 kr (2024) och som vid årets ingång inte har fyllt 66 år. Sedan taxeringsåret 2020 betalas inte längre någon värnskatt, som tidigare tillkom för personer som hade en beskattningsbar årsinkomst över 689 300 kr. Värnskatten var 5 % och inkluderades i den statliga inkomstskatten. Den totala skattesatsen för personer som tjänade mer än beloppet för den övre skiktgränsen blev således 25 %.

Statlig inkomstskatt för juridiska personer

Kopiera länk hit

För juridiska personer , såsom aktiebolag , stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar samt livförsäkringsföretag, är den statliga inkomstskatten 20,6 % från och med januari 2021. Tidigare beskattningsår, från 31 december 2018 till 1 januari 2021 var skattesatsen något högre, närmare bestämt 21,4 %. Eftersom juridiska personer inte betalar någon kommunal inkomstskatt är den statliga skatten den enda av inkomstskatterna som ska betalas.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.