Slutskattebesked

Slutskattebeskedet är ett besked som skickas ut varje år efter att deklarationen har hanterats och innehåller en beräkning av den slutliga skatten.

Berättar om den slutliga skatten

Kopiera länk hit

Varje år ska både fysiska personer och juridiska personer skicka in en deklaration till Skatteverket som ska redovisa det gångna årets inkomster och hur mycket som har betalats i skatt . Den skatt man har betalat under det föregående året (beskattningsåret) kallas för preliminärskatt . Baserat på de redovisade inkomsterna i deklarationen kan man göra en uppskattning av om man betalat för mycket i preliminärskatt och alltså ska få tillbaka skatt, eller om man betalat för lite och därmed måste fyllnadsinbetala skatt. När man har redovisat alla inkomster och gjort alla eventuella avdrag i deklarationen ska den skickas in för behandling Skatteverket. Därefter får man tillbaka ett besked som visar den slutliga skatten. Detta kallas för slutskattebesked.

Kvarskatt eller skatteåterbäring

Kopiera länk hit

Slutskattebeskedet skickas vanligtvis till företag och näringsidkare i december, medan löntagare vanligtvis får sitt slutskattebesked i juni, augusti eller september. I beskedet framgår det hur mycket skatt man ska få tillbaka alternativt hur mycket kvarskatt man är skyldig att betala. Detta är ett resultat av om man har betalat för mycket eller för lite preliminärskatt under beskattningsåret. Har man betalat för mycket skatt ska man alltså få detta återbetalat i samband med slutskattebeskedet under taxeringsåret. När man får sin skatteåterbetalning beror på hur och när man har deklarerat.

Olika sätt att deklarera

Kopiera länk hit

Idag kan fysiska personer deklarera genom att använda Skatteverkets app eller e-tjänst, men också genom att ringa, sms:a eller skicka in pappersblanketten. Har man anmält sitt bankkonto i förväg betalas eventuell överskjutande skatt ut direkt till detta konto i samband med slutskattebeskedet. I annat fall måste man själv begära utbetalning. Slutskattebeskedet kan också visa att man ska betala kvarskatt och så fall när skatten senast ska vara inbetald till Skatteverket.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Preliminärskatt

Preliminärskatt betalas in till Skatteverket och baseras på årets förväntade resultat. Preliminärskatt betalas av både företag och privatpersoner.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.