Skrivbordsundersökning

Skrivbordsundersökning är bearbetning och insamling av befintlig information till en egen studie. Skrivbordsundersökning kallas även för sekundärdata och handlar alltså om redan tillgänglig information.

När företag ska hitta information om en marknad kan de gå tillväga på olika sätt, exempelvis genom egen erfarenhet, en fältundersökning eller genom att göra en skrivbordsundersökning. Exempel på det sistnämnda kan bland annat vara gamla undersökningar som är utförda av ett annat företag, eller information som hittas i böcker och på internet.

Vad är skrivbordsundersökning

Kopiera länk hit

Skrivbordsundersökningar kan användas för en rad olika marknadsundersökningar och efterforskningar. De går att hitta i såväl vanlig litteratur som i internetsökningar. För att få ett så korrekt dataresultat som möjligt gäller det att försöka hitta information som är så nära ursprungligskällan som möjligt. Eftersom informationen i en skrivbordsundersökning sammanställdes för ett helt annat syfte och gjordes med ett annat mål, är det viktigt att man alltid fastställer källans tillförlitlighet. Förutom skrivbordsundersökningar används även primärdata ofta för marknadsundersökningar. Primärdata är den information du själv samlar in, exempelvis genom intervjuer, experiment eller observationer.

Positiva och negativa aspekter med skrivbordsundersökning

Kopiera länk hit

Det finns både positiva och negativa aspekter med att använda sig av skrivbordsundersökningar. De positiva aspekterna är att skrivbordsundersökningar är kostnadseffektiva då informationen redan finns tillgänglig. Dessutom går undersökningen oftast snabbare då du själv inte behöver göra egna efterforskningar. En annan positiv aspekt är att skrivbordsundersökningar ger en större möjlighet till utvärdering och jämförelse. Det finns dock en del negativa aspekter med skrivbordsundersökningar, bland annat att informationen inte är anpassad efter din egen undersökning. Dessutom kan informationen du hittar i din skrivbordsundersökning vara gammal och inaktuelll.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Primärdata

Primärdata är insamling av ny information för ett visst syfte.