Skattereduktion

Skattereduktion innebär att en privatpersons skattesats, den uträknade skatten, sänks.

Reduktion på skatten

Kopiera länk hit

En skattereduktion minskar en persons skatteuttag antingen överlag eller under speciella omständigheter. Du får helt enkelt en reduktion på skatten du ska betala. När man pratar om skattereduktion syftar man ofta på det sistnämnda, alltså att skatten sänks när specifika faktorer uppfylls. Summan av skattereduktionerna får dock inte vara större än summan av den kommunala inkomstskatten, den statliga inkomstskatten, fastighetsavgiften och fastighetsskatten. Några exempel på skattereduktioner är rot - och rutavdraget , ränteavdraget och jobbskatteavdraget. I vissa fall finns det ett maxbelopp som styr hur stor reducering av skatten som får göras. Detta gäller till exempel för rot- och rutavdraget. Det är inte heller möjligt att skjuta upp en skattereduktion till nästkommande år. Skatteverket drar, i de allra flesta fall, automatiskt av skattereduktionen från slutbeskattningen. Du behöver alltså inte ansöka om det i din deklaration .

Turordning på skattereduktioner

Kopiera länk hit

En person kan få skattereduktion, om hen uppfyller kraven, inom olika områden under ett kalenderår. I dessa fall följer Skatteverket en turordning. I första hand reduceras fastighetsavgiften för pensionärer. Sedan följer sjöinkomst, allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning, skattereduktion för förvärvsinkomst, skattereduktion för boende i vissa områden, underskott av kapital, rot- och rutavdrag, grön teknik, skattereduktion för gåvor och till sist skattereduktion för förnybar el.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Rotavdrag

Rotavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för arbeten som utförs i hemmet. ROT beviljas för den arbetstid som arbetet avser och gäller inte för t.ex materialkostnader.

Rutavdrag

Rutavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.