Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden beslutar om förhandsbesked i skattefrågor.

Förhandsbesked i skattefrågor

Kopiera länk hit

Skatterättsnämnden är en myndighet som besvarar frågor om skatter där svaren inte går att hitta i lagtexter eller genom praxis samt meddelar bindande förhandsbesked om skatter och moms . Det innebär att alla skattskyldiga kan få information om olika skattekonsekvenser i förväg. Skatterättsnämndens arbete leder också till att man snabbare kan ta fram prejudikat inom skatteområdet. Ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen utan prövningstillstånd. Överklagandet ska skickas i skriftlig form till Skatterättsnämnden.

Skattenämndens organisation

Kopiera länk hit

Skatterättsnämnden sorterar under Finansdepartementet. Nämnden består av skatteexperter, högst fjorton ledamöter och tio ersättare, som utses av regeringen. Inom nämnden finns två avdelningar. Den ena har hand om direkt skatt och den andra om indirekt skatt. Det finns även ett kansli till nämndens förfogande.

Skattenämndens historia

Kopiera länk hit

Riksskattenämnden bildades år 1951 med uppgift att se till att alla lagar om skatter tillämpades på samma sätt över hela Sverige. En av uppgifterna var att meddela förhandsbesked i vissa skattefrågor som till exempel förmögenhetsskatt. Idag lämnar Riksskattenämnden besked om i princip alla frågor som rör skatter. År 1991 blev Riksskattenämnden en egen myndighet – Skatterättsnämnden.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Prejudikat

Ett prejudikat är en tidigare dom, beslut eller utslag som uppfattas som vägledande och bör följas.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.