Räntesats

Räntesatsen är räntans storlek i procent för ett lån eller ett sparande.

Räntesats kostnaden för ett lån eller avkastningen på en investering

Kopiera länk hit

Ränta är långivarens kompensation för att låna ut pengar till en låntagare. Det är alltså kostnaden som en låntagare får betala för att låna pengar, eller avkastningen som en långivare får för att låna ut pengar. I sammanhang när räntans storlek ska förklaras använder man vanligtvis begreppet räntesats. Den beskriver räntans storlek i procent av det totala lånebeloppet.

Beräkna räntesatsen

Kopiera länk hit

Räntesatsen visar låntagaren hur mycket lånet kostar. Kostnaden för ett lån brukar kallas för räntekostnaden. En låntagare som har lånat 100 000 kronor till en räntesats på 6 % kan räkna ut årsräntan genom att multiplicera lånebeloppet med räntesatsen.

Lånebelopp x räntesats = årlig ränta

I exemplet ska låntagaren betala 6 000 kronor per år i räntekostnader till långivaren (100 000 x 0,06). För att beräkna månadskostnaden divideras beloppet med tolv (6 000 / 12 = 500). Månadskostnaden blir i detta exempel 500 kronor.

Har låntagaren information om hur stor den månatliga räntekostnaden är och vill räkna ut räntesatsen används formeln:

Månatlig räntekostnad x 12 / totalt skuldbelopp = räntesats i procent

I exemplet ovan multipliceras då 500 kronor med 12 månader och divideras sedan med det totala skuldbeloppet som är 100 000 kronor (500 x 12 / 100 000 = 0,06). För att få fram räntesatsen i procent multipliceras svaret med 100 och räntesatsen blir då 6 %.

Ju lägre räntekostnad desto lägre blir också lånets räntekostnad. Tänk dock på att en långivare även kan ta andra avgifter för att låna ut pengar. Andra avgifter, såsom uppstartsavgift och aviavgift, tillkommer ofta till ett lån. Det innebär att ett lån kostar mer än bara räntekostnaden. Det brukar kallas för lånetseffektiva ränta .

Faktorer som påverkar räntesatsen

Kopiera länk hit

När en långivare, till exempel en bank, fastställer en ränta styrs den av många olika faktorer. Banken tittar till exempel på Riksbankensstyrränta . Storleken på räntesatsen påverkas också av om lånet binds till en fast ränta eller betalas med rörlig ränta, samt vilken typ av lån det är. Även låntagarens kreditvärdighet påverkar räntesatsen.

Relaterade ord
Effektiv ränta

Effektiv ränta utgörs av totalkostnaden som du betalat för ett lån eller en kredit.

Effektiv ränta

Effektiv ränta utgörs av totalkostnaden som du betalat för ett lån eller en kredit.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Styrränta

Styrräntan är den ränta som banker betalar när de lånar eller placerar pengar hos Riksbanken.

Styrränta

Styrräntan är den ränta som banker betalar när de lånar eller placerar pengar hos Riksbanken.