Punktskatt

Punktskatt är en indirekt skatt som ökar statens intäkter och styr konsumtionen i en viss riktning.

Punktskatt är en konsumtionsskatt

Kopiera länk hit

I försäljningspriset för en vara eller tjänst ingår olika skatter, till exempel moms . När staten lägger en extra indirekt skatt på en specifik produkt eller en viss varugrupp för att styra befolkningens konsumtionen i en viss riktning kallas det för punktskatt. Det är en konsumtionsskatt för att försöka ändra befolkningens konsumtionsbeteenden i en önskvärd riktning. Syftet är alltså att styra konsumtionen åt det håll staten finner lämpligt för samhället men punktskatterna ger även staten en extra inkomst och står för en relativt stor del av statens totala inkomster. Punktskatterna påverkas även av EU:s regelverk. Bland annat alkohol, tobak och energiprodukter är punktskattepliktiga inom hela EU på en miniminivå men sedan kan de olika EU-länderna lägga på även andra skatter på produkterna. Punktskatten ska redovisas i en punktskattedeklaration och betalas via ett skattekonto av företag på samma sätt som moms och arbetsgivaravgifter .

Punktskatter på olika produkter

Kopiera länk hit

I vissa fall finns punktskatten för ett social- och hälsopolitiskt mål medan den i andra fall har ett miljö- och energipolitiskt mål. Punktskatt i Sverige finns på bland annat alkohol, tobak och energi men även på spel, lotteri och reklam. I dessa fall är målet att fördyra konsumtionen för konsumenterna för att helt enkelt minska försäljningen. I punktskatten för energi ingår till exempel skatt på drivmedel, koldioxid, vägavgifter och trängselskatt.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.