Protektionism

Protektionism är en regeringspolitisk handelspolitik där man genom olika åtgärder försöker skydda ett lands arbetare och industrier från utländsk konkurrens.

Regleras av handelshinder

Kopiera länk hit

Protektionism är en handelspolitik som används för att skydda de tjänster och varor som produceras i det egna landet genom att begränsa eller förhindra konkurrens från andra länder. Detta kan man göra på flera olika sätt med hjälp av åtgärder såsom tullar , kvoter på import och export , importavgifter, registreringsavgifter, med mera, och dessa kallas gemensamt för handelshinder. Protektionism kan också handla om att begränsa arbetskraftsinvandring eller utestänga gästarbetare. Frihandel är motsatsen till protektionism och är alltså en handel som inte regleras av handelshinder eller andra liknande handelspolitiska åtgärder som försvårar utländsk handel.

Exempel på protektionistiska åtgärder

Kopiera länk hit

Även om protektionism kan innebära vissa fördelar på kort sikt, framförallt i fattiga länder eller utvecklingsländer, så riskerar obegränsad protektionism att så småningom skada landets förmåga att konkurrera i internationell handel. En central del i begreppet är nämligen diskriminering av utländska företag där man genom handelshinder och försvårande åtgärder gör det komplicerat för utländska verksamheter att göra affärer med landet i fråga. Detta kan man exempelvis göra genom att öka kostnaderna för import av viktiga varor, införa diskriminerande skatter samt ställa omotiverade krav på utländska tjänster och varor. Även korruption kan ses som ett handelshinder. Att sätta upp regler och krav som påverkar handeln behöver dock inte innebära att det handlar om protektionism. Om syftet med de nationella reglerna är att skydda den nationella säkerheten, konsumenternas hälsa och miljön är de absolut befogade.

Hur gör man en anmälan om handelshinder?

Kopiera länk hit

Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för vår utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. De följer noggrant hur protektionismen utvecklas i världen och det är även till Kommerskollegium som företag kan anmäla om de skulle stöta på eventuella handelshinder.

Lär dig mer om import och export

Kopiera länk hit

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Vi har skapat en guide om import och export om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Export

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Tull

Tull är en avgift på främst importerade varor.