Proformafaktura

En proformafaktura utfärdas för att kunna visa värdet på de varor som levereras och används ofta i tullärenden.

Proformafaktura är en annorlunda typ av faktura som ofta används i samband med förtullning. Det kan handla om export av varor. Dock kan proformafakturor även användas vid leveranser inom Sverige när värdet av en vara eller tjänst behöver specificeras. Företag som exporterar varor är skyldiga att kunna uppvisa handlingar som styrker tulldeklarationen. Det kan exempelvis handla om att mottagarlandet vill granska en faktura som avser själva försändelsen, varpå proformafakturor används. Proformafakturor utgör dock inget underlag för betalning utan är endast avsedd att visa varornas värde. Själva ordet kommer från det latinska ordet pro forma, vilket betyder ”för formens skull”. En proformafaktura kan upprättas för varor, ersättningsvaror, gåvor, returvaror och reklamtryckalster.

Vad är proformafaktura?

Kopiera länk hit

Proformafakturor används ofta för att förenkla själva tullen . Särskild information måste finnas med vid försändelsen, och gärna så detaljerat som möjligt. Vilken information som ska finnas med varierar lite från land till land, men de vanligaste kraven är:

  • En rubrik med texten ”Pro Forma Invoice”

  • Datum för när fakturan utfärdades

  • Avsändarens och mottagarens namn och adress

  • Typen av kolli samt antal, bruttovikt och förpackningens märkning

  • En detaljerad beskrivning av vad som finns i försändelsen (antal, vikt och värde samt ursprungslandets villkor)

  • Texten ”No charge. Value for customs purpose only”

  • Namnteckning

För leveranser inom Sverige finns inga lagliga krav på att utfärda proformafakturor. Trots det händer det att företag använder proformafakturor för att bättre specificera tjänstens värde.

Skillnad mellan proformafaktura och vanlig handelsfaktura

Kopiera länk hit

Den största skillnaden mellan en proformafaktura och andra typer av fakturor är att proformafakturor inte avser en betalning. Man skickar alltså med proformafakturor för att visa en leverans värde, inte för att få betalt. Betalningen har i många fall redan skett innan beställningen levereras. En handelsfaktura däremot är en vanlig betalningsfaktura med betalningsuppgifter till mottagaren.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Export

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Tull

Tull är en avgift på främst importerade varor.