Periodisk sammanställning

I en periodisk sammanställning ska momsregistrerade företag rapportera värdet av de varor eller vissa tjänster som har sålts momsfritt till företag i annat EU-land.

När gäller momsfri försäljning?

Kopiera länk hit

Om en företagare har sålt varor eller vissa tjänster momsfritt till ett annat EU-land ska uppgifter om försäljningen lämnas i en så kallad periodisk sammanställning. Momsfri försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder godkänns när köparen har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och när varan har förbrukats i eller transporterats till ett annat land inom EU.

Hur ofta behöver man lämna en periodisk sammanställning?

Kopiera länk hit

Säljer företaget endast tjänster behöver man lämna in en periodisk sammanställning en gång per kvartal, medan försäljning av endast varor eller både varor och tjänster kräver en periodisk sammanställning en gång i månaden. Idag kan man lämna in denna via Skatteverkets e-tjänst, vilket ska göras senast den 25:e efter den månad eller kvartal som redovisningen avser. Den som hellre lämnar in den periodiska sammanställningen via blankett SKV 5740 ska istället göra detta senast den 20:e.

Vilka uppgifter ska lämnas i en periodisk sammanställning?

Kopiera länk hit

De uppgifter som ska rapporteras är bland annat värdet av de varor eller tjänster som har sålts momsfritt till företag i andra EU-länder, värdet av varor som sålts vidare vid så kallad trepartshandel inom EU samt värdet av varor som ett företag överför mellan sin verksamhet i Sverige till sin verksamhet i ett annat EU-land. För det sistnämnda finns det dock vissa undantag vilka går att läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Lär dig mer om import och export

Kopiera länk hit

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Vi har skapat en guide om import och export om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket delar ut för alla som registreras för redovisning av moms.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.