Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket delar ut för alla som registreras för redovisning av moms.

Vad är ett momsregistreringsnummer?

Kopiera länk hit

Momsregistreringsnummer är en form av momsnummer som används vid handel mellan företag i EU-länder. Skatteverket delar ut ett momsregistreringsnummer till alla som registrerar sig för moms . Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret anges på fakturor och kvitton . Momsregistreringsnumret kallas i internationella sammanhang för VAT-nummer.

Hur är ett momsregistreringsnummer uppbyggt?

Kopiera länk hit

Momsregistreringsnumret är uppbyggt på organisationsnumret för juridiska personer medan för enskilda näringsidkare bygger det på personnumret. Ett svenskt momsregistreringsnummer innehåller 14 siffror och börjar alltid med landskoden SE samt avslutar med 01, kan exempelvis se ut enligt följande: SE99999999999901. Ett godkänt momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag. Andra länder kan ha andra format, men formaten baseras vanligtvis på en landskod och organisationsnumret.

Varför finns momsregistreringsnummer?

Kopiera länk hit

Numret används för att identifiera ett momsskyldigt företag i internationella sammanhang, och för att göra det lättare för skattemyndigheten i respektive land att bokföra momsen korrekt. Numret är en form av id-kort, som skyddar mot bland annat bedrägeri.

Så fungerar momsregistreringsnummer

Kopiera länk hit

När du som företagare köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU, ska du alltid uppge ditt momsregistreringsnummer för att du ska kunna betala utan moms. I sådana fall råder det omvänd skattskyldighet – det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige. Om du säljer en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU, måste du begära momsregistreringsnummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration .

Måste ett företag ha ett momsregistreringsnummer?

Kopiera länk hit

Ja, om beskattningsunderlaget är mer än 30 000 kronor per beskattningsår, eller har varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två föregående åren. Beskattningsunderlag är det belopp som momsen läggs på. Är det lägre än 30 000 har företaget momsbefrielse, vilket innebär att det kan välja om det vill redovisa moms eller ej. Överstiger företaget 30 000 kronor under innevarande år, har det inte längre momsbefrielse; en anmälan om redovisning av moms ska då göras till Skatteverket. Det finns dock undantag, både för momsbefrielse och momsregistrering. Du hittar mer information om undantagen på Skatteverket.

Hur tar jag reda på kundens momsregistreringsnummer?

Kopiera länk hit

Kundens momsregistreringsnummer får du be om. Har era företag tidigare sålt eller köpt varor mellan er, står det på kvittona och fakturorna. Om kunden inte är momsregistrerad ska du ta ut svensk moms på fakturan. Momsregistreringsnummer från EU-länder kan du dubbelkolla – dels så att de uppgetts rätt av kunden, dels så att de är giltiga – genom VIES (VAT Information Exchange System) på Europeiska kommissionen.

Relaterade ord
Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Momsdeklaration

I en momsdeklaration redovisar företaget sin ingående moms och utgående moms.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.