Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.

Vad innebär en periodiseingsfond?

Kopiera länk hit

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av vinstskatten till senare år. Det ger företag möjlighet att använda perioderingsfonder till att utjämna sina resultat mellan olika år och därmed få en jämnare beskattning.

Hur mycket får avsättas i en periodiseringsfond?

Kopiera länk hit

En periodiseringsfond är en bokslutsdisposition där fysiska personer, inklusive delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare (enkild firma) får sätta av upp till 30 % av inkomsten i näringsverksamheten. Juridiska personer (som aktiebolag) får avsätta upp till 25 % av det skattemässiga resultatet.

Relaterade ord
Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.