Partihandel

Partihandel är handel med stora volymer, så kallade varupartier, mellan företag. Partihandel kallas också för grosshandel eller grossistverksamhet.

Partihandel – handel av stora volymer

Kopiera länk hit

En grossist som sysslar med partihandel köper upp stora volymer av varor ofta direkt från tillverkaren och säljer dem sedan vidare till sina distributörer eller återförsäljare. Partihandel är alltså handel av stora varupartier mellan företag och fungerar som ett distributionsled mellan tillverkaren, återförsäljaren eller distributören och slutkonsumenten. Partihandel kallas också för grosshandel. Företag som arbetar med partihandel är ofta geografiskt samlade till vissa områden för att få så smidig och enkel logistik som möjligt.

Fördelar med partihandel

Kopiera länk hit

För företagare som driver butik eller e-handel och säljer produkter till konsumenter är partihandel ofta en förmånlig inköpskanal. Grossister ger vanligtvis bättre priser vid stora varupartier än vid försäljning av mindre volymer. En grossist har också större möjlighet att förhandla till sig rabatt vid stora varuinköp. Partihandel är en fördel för tillverkande företag som kan sälja stora partier och minska sina kostnader för varulager. 

Partihandel inom olika områden

Kopiera länk hit

De flesta företag som sysslar med partihandel är specialister inom en viss produktkategori. Det kan till exempel vara livsmedel, skönhetsprodukter, möbler eller byggvaror. Det finns också grossister som köper och säljer olika typer av varupartier.

Partihandel och detaljhandel

Kopiera länk hit

Motsatsen till partihandel är detaljhandel . Detaljhandel är försäljning av produkter till privatpersoner som köper enstaka produkter, inte stora varupartier som i fallet med partihandel. Detaljhandeln riktar sig alltså till slutkonsumenten och bedrivs i bland annat affärer och kiosker samt e-handel. Detaljhandeln omfattar både varor och tjänster.

Ett företag kan ägna sig både åt partihandel och detaljhandel. Till exempel kan livsmedelsbutiker och webbshoppar köpa upp stora varupartier från grossister, alltså partihandel, och sedan bedriva detaljhandel genom att sälja varor till privatpersoner. Företag som köper och säljer med andra företag brukar kallas för business to business eller B2B. Försäljning direkt till konsument brukar kallas för business to consumer eller B2C.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Business to business

Business to business innebär att företag säljer produkter till andra företag.

Detaljhandel

Detaljhandel omfattar all typ av handel, det vill säga köp eller försäljning av varor och tjänster, som framförallt riktar sig till privatpersoner.

Grossist

En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.

Konsument

En konsument är en privatperson, en fysisk person, som köper en vara eller tjänst. I en vidare definition är en konsument en slutförbrukare av en vara eller tjänst.