Business to business

Business to business innebär att företag säljer produkter till andra företag.

Mer om Business to business

Kopiera länk hit

Business to business - företag till företag

Kopiera länk hit

Business to business förkortas ofta B2B och betyder att företag gör affärer med andra företag. Begreppet används alltså när företag marknadsför och säljer sina produkter till andra företag. Det kan handla om varor som till exempel däck, livsmedel och möbler, men det kan också innefatta tjänster som till exempel hjälp med bokföring, städtjänster och leveranser. Företag köper helt enkelt in de varor och tjänster som behövs för att kunna driva den egna verksamheten på bästa sätt. Motsatsen brukar kallas för Business to consumer, B2C, och innebär att företag säljer sina produkter till konsumenter.


Skillnader mellan B2B och B2C

Kopiera länk hit

Den stora skillnaden mellan B2B och B2C är, som vi har sett, den tilltänkta målgruppen: andra företag eller privatpersoner. Detta innebär i sin tur att marknadsstrategierna ofta ser olika ut för B2B och B2C. Marknadsföring inom B2B är ofta mer direkt och vänder sig till utvalda företag. Ett företag som vill sälja sina produkter till ett annat företag kan till exempel försöka etablera en kontakt med en utvald person i ett företag, kanske en upphandlare eller någon i ledningsgruppen. Mässor, seminarier och webbinarier kan vara andra marknadsföringsstrategier. Säljprocessen är i de flesta fall längre inom B2B jämfört med B2C eftersom värdet på produkten ofta är högre och volymen större. I B2B är också ofta fler personer involverade i affären.

Marknadsföring inom B2C vänder sig ofta till en större kundgrupp och kan till exempel ske via reklam i sociala medier, tv och tidningar samt via återförsäljare. Nyhetsbrev och sökmotoroptimering, SEO, är andra sätt att nå nya och gamla kunder på. Även företag som säljer B2B kan använda sig av dessa marknadsföringssätt. 


Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapaten guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

 Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställten guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.Relaterade ord
Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.