Grossist

En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.

Handel mellan tillverkare, grossist och detaljhandeln

Kopiera länk hit

En grossist köper in produkter i stora volymer, ofta direkt från tillverkaren men ibland även från olika återförsäljare. Produkterna säljs sedan vidare till en återförsäljare eller direkt till detaljhandeln, till exempel en livsmedelsaffär eller en bygghandel. En grossist är alltså ett distributionsled mellan tillverkaren, återförsäljaren och slutkonsumenten. Ibland kallas grossisthandel även för partihandel. Genom att köpa upp stora partier kan en grossist få rabatter och pressa priser . Fördelen för tillverkaren och detaljhandeln är att de inte behöver sitta på stora varulager. Tillverkaren får möjlighet att sälja av stora partier direkt och detaljhandeln köper in produkter för vidareförsäljning till slutkonsumenten. Återförsäljaren drar fördel av grossistens lägre priser och kan sedan sälja produkterna vidare för ett högre pris. Grossisthandeln är osynlig för den enskilde konsumenten men bidrar ofta en mycket viktigt del för att få detaljhandeln att fungera. Det finns grossister som säljer direkt till slutkonsumenten men detta är inte det vanliga.

Grossister finns inom olika områden

Kopiera länk hit

De flesta grossister är specialiserade inom en viss produkt eller en viss produktkategori men det finns även grossister som arbetar med ett brett utbud av olika typer av produkter. De kan alltså även erbjuda konkurrerande varor. Grossister är vanligt förekommande inom livsmedelshandeln, pappersindustrin och bryggeribranschen men finns även inom till exempel kläder och skor, skönhet och hälsa och möbler och inredning. Idag är grossisthandel ofta geografiskt koncentrerad till vissa områden i landet för att logistiken ska bli så smart och smidig som möjligt.

Relaterade ord
Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.