Option

En option ger rätten att antingen köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en avsatt tid.

En option är ett finansiellt instrument som ingår i gruppen derivatinstrument. Derivatinstrument är ett slags värdepapper som fungerar som ett avtal mellan två parter. Vanligtvis är den här typen av värdepapper riskfyllda, liksom exempelvis aktier , men kan också generera stora vinster.

Optionen är ett avtal

Kopiera länk hit

När man köper en option betalar man en premie. Premien är optionens marknadsvärde. Om du har köpt en aktieoption har du rätt att vid en på förhand överenskommen tid i framtiden köpa eller sälja en aktie till ett förutbestämt pris . Detta pris kallas för lösenpris. När innehavaren (du som köper optionen) betalar premien till säljaren (utfärdaren) är det du själv som har rätt att avgöra om avtalet ska fullföljas, dvs utnyttja optionen. Om innehavaren till optionen inte utnyttjar denna rättighet innan avtalstiden löper ut, upphör avtalet automatiskt att gälla. Som innehavare av en option har du rätt men ingen skyldighet att fullfölja avtalet.

Fördelen med optioner

Kopiera länk hit

Den stora fördelen med optioner är att du sällan behöver binda ett lika stort kapital som när du exempelvis handlar med aktier. Risken minskar också eftersom du aldrig riskerar att förlora mer än vad premien för optionen kostade. Om en option är utfärdad för att ”köpa aktier för 100 kronor” måste utfärdaren också sälja aktier för 100 kronor oavsett vad marknadspriset ligger på just den dagen (som står på optionen). Om marknadspriset för aktien skulle ligga på 120 kronor innebär det en vinst för innehavaren av optionen. Skulle aktierna ligga under det ursprungliga priset, exempelvis 80 kronor, kommer innehavaren av optionen sannolikt inte att utnyttja optionen eftersom det är billigare att köpa aktierna direkt på aktiebörsen.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.