Offentlig sektor

Den offentliga sektorn omfattar statens, kommunernas och regionernas verksamheter och är till stor del skattefinansierad. Exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn är vård och omsorg, utbildning, försvarsmakten och infrastruktur.

Staten, kommunerna och regionerna

Kopiera länk hit

Den offentliga sektorn kallas ibland för den gemensamma sektorn och inkluderar statens, kommunernas och regionernas verksamheter. I den offentliga sektorn finns sådana funktioner som alla medborgare använder och har nytta av. Det kan gälla allt från till exempel skola, vård och omsorg till brandskydd, försvar och gator. Den offentliga sektorn finansieras till stor del av skatter men även av bidrag, avgifter och lån. Omfattning och uppbyggnad av den gemensamma sektorn varierar mellan olika länder, tidsepoker och ideologiska värderingar.

Den offentliga sektorn i Sverige

Kopiera länk hit

Mellan det första och det andra världskriget började Sverige att bygga upp en stor offentlig sektor med en välfärdspolitik som kallades för folkhemmet. Tanken var att alla medborgare skulle kunna ta del av till exempel utbildning, social omsorg och sjukvård. Från början ansvarade staten för en stor del av den offentliga sektorn men idag har många verksamheter decentraliserats till våra kommuner och regioner. Polis, arbetsförmedling och arbetsmarknadsfrågor är exempel på verksamheter som fortfarande är statliga. Grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildningen ligger hos kommunerna och hälso- och sjukvård ansvarar regionerna för. Under senare år har den offentliga sektorn, genom olika förändringsprocesser, minskat i Sverige i ett försökt att effektivisera och spara pengar.

Upphandling inom offentlig sektor

Kopiera länk hit

Den offentliga sektorn i Sverige köper varje år upp varor och tjänster för flera miljarder kronor. Det kan till exempel vara inköp av kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster, IT-system och sjukvårdsartiklar. Offentliga upphandlingar innebär försäljningsmöjligheter för både stora och små företag . Upphandlingar är noggrant reglerade i lagstiftningen. Detta för att säkerställa att alla företag har möjlighet att göra affärer med den offentliga sektorn och att medborgarnas och företagens inbetalda skatter används så effektivt som möjligt. En offentlig upphandling tar ofta lång tid jämfört med inköp i den privata sektorn. Mindre inköp i offentliga sektorn kan dock göras med så kallade direktupphandlingar.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.