Marknadsekonomi

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system där det är möjligt att driva privatägda företag, där man har enskild äganderätt och där konsumenter och producenter kan agera fritt som köpare och säljare.

Priserna sätts av marknaden

Kopiera länk hit

Idén om marknadsekonomi kom till under 1700-talet och var det ekonomiska system som såg till att industrialismen kunde utvecklas i England, att kapitalismen etablerades och att det kunde växa fram en så kallad fri marknad. En marknadsekonomi kännetecknas nämligen till största del av att priset på tjänster och varor bestäms av tillgång och efterfrågan. Till skillnad mot exempelvis en planekonomi, där priserna sätts av en central regering, så styrs priserna i en marknadsekonomi av marknaden och konsumenternas behov. En annan central del i en marknadsekonomi är att produktionsmedel och företag är privatägda.

Viktigt med konkurrens

Kopiera länk hit

För att en marknadsekonomi ska fungera är det viktigt att det finns konkurrens. När flera företag erbjuder liknande produkter är det av yttersta vikt för den enskilda verksamheten att upprätthålla hög kvalitet och service för att locka kunder och på så sätt säkerställa att de kan finnas kvar på marknaden. Hög konkurrens ger helt enkelt kunderna möjlighet att göra sina egna val, vilket med tiden innebär att endast de bästa företagen överlever, vilket i slutändan innebär att konsumenterna är de som påverkar och bestämmer över marknaden.

Vanligt med blandekonomi

Kopiera länk hit

Idag har de flesta industriländer någon form av marknadsekonomi, dock ofta med inslag av andra principer. Detta brukar kallas för blandekonomi och kan till exempel innebära att prisbilden på marknaden styrs av tillgång och efterfrågan, men att det också finns företag som inte är privatägda och att staten i viss mån påverkar marknaden via vissa regleringar.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.