Lönebesked

Ett lönebesked är ett besked om hur mycket en anställd ska få i lön (både brutto och netto), vilken period lönen avser och vilket datum lönen ska betalas ut.

Lönebeskedet är en norm

Kopiera länk hit

Som anställd får du i regel ett lönebesked från din arbetsgivare i samband med varje löneutbetalning. Trots att det inte finns någon lag som säger att en arbetsgivare absolut måste ge ut lönebesked är detta en norm som de flesta arbetsgivare följer. Utan lönebesked kan det vara svårt för den anställde att följa sina inkomster och vara säker på att rätt lön är utbetald. Även för arbetsgivare som vill vara seriösa är lönebeskedet viktigt, både för förtroendets skull och vid eventuella arbetstvister.

Lönebesked – elektroniskt eller på papper

Kopiera länk hit

Som anställd kan du få ditt lönebesked antingen elektroniskt eller på papper. I lönebeskedet ska det stå vilken period löneutbetalningen avser. Dessutom ska det finnas specificerat hur mycket du har jobbat, antingen i timmar eller i procent, samt hur stor den totala lönen som betalas ut är. Det ska vara tydligt hur mycket skatt som har dragits, och både bruttolön och nettolön ska framgå, det vill säga lönen före respektive efter skatt.

Tillägg och avdrag ska finnas med i lönebeskedet

Kopiera länk hit

Vidare ska din semesterersättning finnas med i ditt lönebesked, oavsett om du har fått den som ett tillägg på lönen eller om den har sparats för att tas ut som semesterlön. Om du har jobbat över med övertidsersättning eller om ob-tillägg ska läggas till på lönen, bör även denna information vara med i lönebeskedet, liksom eventuella avdrag från arbetsgivarens sida. I dessa fall ska det finnas specificerat hur mycket som har dragits av samt vad avdragen avser.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Nettolön

Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Semesterersättning

Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.