Lagfartskostnad

Lagfartskostnad är den skatt som du måste betala när du köper en tomträtt eller fastighet, eller när du tar ut en inteckning i en fastighet.

Så hög är lagfartskostnaden

Kopiera länk hit

Lagfartskostnad kallas även för stämpelskatt och är alltså en avgift som tillkommer i samband med att man köper en fastighet eller tomträtt. För privatpersoner är lagfartskostnaden 1,5 % av köpeskillingen, eller taxeringsvärdet om det skulle vara högre, medan den för bolag ligger på 4,25 %. Denna skatt ska betalas av köparen när man ansöker om lagfart för fastigheten och skickar in köpebrevet till inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet. Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 825 kronor (2024). Lagfarten är ett bevis på att köparen äger tomträtten eller fastigheten och lagfartskostnaden är i sin tur alltså den avgift som köparen betalar i samband med köp av en fastighet eller tomträtt.

Två olika typer av stämpelskatt

Kopiera länk hit

Stämpelskatten, som ju är ett annat ord för lagfartskostnad, tillkommer vid två olika tillfällen – när man köper en tomträtt eller fastighet och när man tar ut en inteckning i en fastighet. För det senare ligger stämpelskatten på 2 % av inteckningsbeloppet och här tillkommer det en expeditionsavgift på 375 kronor (2024). En inteckning sker när man tar ett lån med fastigheten som säkerhet och den registreras i tingsrättens fastighetsbok. Därefter utfärdar Lantmäteriet ett så kallat pantbrev som fungerar som ett bevis på inteckningen.

Varför betalar man lagfartskostnad?

Kopiera länk hit

Lagfartskostnaden kan jämföras med den indirekta skatt som utgår vid försäljning av tjänster eller varor, och fungerar alltså som en statlig form av omsättningsskatt. Den expeditionsavgift som utgör den andra delen av kostnaden för lagfarten tillkommer för att täcka handläggningskostnaden för Lantmäteriet. Tillfällen då man inte behöver betala någon lagfartskostnad är vid bodelning och arv, då behöver man endast stå för expeditionsavgiften. Vid gåva kan man komma att behöva betala stämpelskatt, men endast om man betalar för gåvan eller övertar ett lån.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Pantbrev

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.